broj: 1-2/1996        pdf (19,4 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


B. Prpić
DA LI ŠUMARSTVO ZAISTA PRODAJE PITKU VODU, ČIST ZRAK, ESTETSKI UGOĐAJ EKOLOŠKE FUNKCIJE KOJE STVARA ŠUMA?     PDF    TXT     HR 1
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Trinajstić, I. UDK 630* 43+231.001
Sukcesija vegetacije na požarištima šuma crnike i crnog jasena as. Orno-Quercetum ilicis u Hrvatskoj     pdf    TXT     HR     EN 3
Figurić, M. UDK 630* 906.001
Rasprava o koncepciji održivog razvitka i njenom utjecaju na utvrđivanje vrijednosti šumskih resursa     pdf    TXT     HR     EN 9
 
PREGLEDNI ČLANCI
     
Tomašević, A. UDK 630*421
Vjetrozaštita sinjskog polja     pdf    TXT     HR     EN 19
Rauš, Đ., Đuričić, I. UDK 630*19:945.3
Poučna staza na Kalniku     pdf    TXT     HR     EN 35
Jurković, M., Jurković-Bevilacqua, B. UDK 630*232.322.5.(497.13)
Golemi mamutovac - Sequoiadendron Giganteum (Lindl.) Buchh. u zagrebačkim parkovima     pdf    TXT     HR     EN 47
Vondra, V., Blaszev, Z. UDK 630*+90
Preustrojstvo u mađarskom šumarstvu poslije društvenih promjena 1990. godine     pdf    TXT     HR     EN 55
 
OBLJETNICE
     
Klepac, D.
90. godišnjica smrti Josipa KOZARCA i Franje ČORDAŠIĆA     PDF    TXT 68
Grubešić, M.
140. godišnjica rođenja Frana Žavera KESTERČANEKA     PDF    TXT 68
Grubešić, M.
110. godišnjica rođenja Ive ČEOVIĆA     PDF    TXT 69
 
AKTUALNO
     
Šoštarić, M.
Vraćanje šumskog posjeda strancima je možda tek početak rušenja domina (sa slovenskog preveo Ž. Štahan)     PDF    TXT 70
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Klepac, D.
Sergej Forenbacher: ŽUMBERAK, Kalendar flore Žumberačke gore     PDF    TXT 71
Piškorić, O.
HORTIKULTURA, godište 61 (1995.) br. 1-4     PDF    TXT 72
 
ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI
     
Prpić, B.
Međunarodna konferencija o šumama, vodama i biološkoj raznolikosti.     PDF    TXT 74
Komlenović, N., Štimac, K.
Defolijacija i prozirnost kao temeljni indikatori oštećenosti krošanja     PDF    TXT 77
 
IZ LOVSTVA
     
Frković, A.
Rekordni ulov puhova u Gorskom kotaru u jesen 1995     PDF    TXT 79
Frković, A.
Sveti Hubert - zaštitnik lovaca     PDF    TXT 80
Frković, A.
Nevidljiva ograda     PDF    TXT 80
 
U NEKOLIKO REDAKA
     
Piškorić, O.
U nekoliko redova     PDF    TXT 81
 
IZ HRVATSKOGA ŠUMARSKOG DRUŠTVA
     
Jakovac, H.
Zapisnik 8. sjednice Upravnog odbora Hrvatskoga šumarskog društva     PDF    TXT 82

                UNDER CONSTRUCTION