broj: 1-2/1994        pdf (14,4 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl where brojid=199401 and arb=1 order by id

B. Prpić
RIJEČ GLAVNOG UREDNIKA     PDF    TXT     HR 1
Na zadnjoj godišnjoj skupštini Hrvatskoga šumarskog društva odlučeno je da »Šumarski list« dobije novo ruho. List zadržava ustrojstvo stručnoga, znanstvenog i staleškog časopisa, uz izmjene koje je nametnuo život. S klasičnoga tiskarskog sloga prelazimo na offset-tisak, ali i nove dimenzije, što omogućuje jednostavniju primjenu boje kod tiskanja karata, slika i grafikona te bolje korišćenje prostora. Pri tome se i dalje držimo našega logotipa — vrste pisma te naziva časopisa koji ga prate od njegova prvog broja. Uređivački odbor je u manjoj mjeri i pomlađen, a njegovo ustrojstvo prilagođeno svjetskoj podjeli šumarske znanosti i struke i knjižničarskim načelima. Kod objavljivanja znanstvenih članaka odlučili smo se za međunarodnu recenziju koju će uz naše znanstvenike obavljati kolege iz Slovačke i Slovenije, a prema potrebi i znanstvenici iz Austrije, Njemačke, Mađarske i dr. država, ovisno o znanstvenoj grani o kojoj autor članka piše. Šumarski znanstveni savjetnici i viši znanstveni suradnici u Hrvatskoj, zamoljeni su da budu recenzenti »Šumarskog lista«. Nije na odmet reći da dio znanstvenih grana nije kadrovski pokriven, što je još više učvrstilo našu odluku o inozemnoj recenziji. Staleške vijesti te izvješća o zbivanjima u šumarstvu drugih zemalja, imat će u sljedećim brojevima značajniji opseg na stranicama »Šumarskog lista«. Kako ovu godinu držimo pokusnim razdobljem za drukčiji način rada uredništva, ostajemo kod šest godišnjih dvobroja. U slijedećoj godini naš će časopis izlaziti dvanaest puta godišnje.
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Prpić, B., Seletković, Z. i Ivkov, M. UDK 630*432.9:56.001/2 (497.13)
Oštećenost krošanja glavnih vrsta drveća u Hrvatskoj u odnosu na radijalne priraste     pdf    TXT     HR     EN 3
Komlenović, N. UDK 630*424.7.001 (Quercus robur L.)
Odnos oštećenosti hrasta lužnjaka (Quercus robur, L.), te njegove prehrane     pdf    TXT     HR     EN 11
 
IZ HRVATSKOGA ŠUMARSKOG DRUŠTVA
     
Obavijest o pretplati za Šumarski list u 1994. god.     PDF    TXT 16
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Grubešić, M. UDK 630*151.2 (497.13) (Castor fiber L.)
Potencijalna staništa dabra (Castor fiber L.) u Hrvatskoj i mogućnost njegovog naseljavanja     pdf    TXT     HR     EN 17
Majera, M., Manojlović, L. i Brna, J. UDK 630*639.1 (Dama dama L.)
Prilog izučavanju gospodarske opravdanosti uzgoja lopatara (Dama dama L.)     pdf    TXT     HR     EN 27
 
STRUČNI ČLANCI
     
Krstinić, A., Kajba, D. UDK 630*232.5 (Populus sec. Aigeiros)
Kolekcija čistih vrsta hibrida topola iz sekcije Aigeiros u Republici Hrvatskoj — značaj za oplemenjivanje i uzgoj     pdf    TXT     HR     EN 33
 
IZ HRVATSKOGA ŠUMARSKOG DRUŠTVA
     
Milković, J., Medvedović, J.
Usklađivanje meteorološkog nazivlja     PDF    TXT 38
 
STRUČNI ČLANCI
     
Dimitrov, T. UDK 630*431 (497.13 - Jadransko područje)
Utjecaj vremenskih prilika na pojavu šumskih požara za priobalni dio Jadrana s otocima tijekom 1993. godine     pdf    TXT     HR     EN 39
 
OBLJETNICE
     
Nekoliko zapaženih Horvatovih istraživanja, kartiranja i zaštite raslinstva u Hrvatskoj     PDF    TXT 43
 
IZ INOZEMSTVA
     
Piškorić, O.
IZ AUSTRIJSKOG ŠUMARSTVA (izlet u Šumariju Weyer)     PDF    TXT 45
 
U NEKOLIKO REDAKA
     
U nekoliko redaka     PDF    TXT 46
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Piškorić, O.
»HRVATSKE ŠUME« 93 - Ljetopis u riječi, slici i brojci, Zagreb, 1993     PDF    TXT 47
Piškorić, O.
RADOVI, Šumarskog instituta Jastrebarsko, Vol. 28. Br. 1-2/1993. Jastrebarsko, 1993.     PDF    TXT 48
Piškorić, O.
ANNALES FORESTALES, ANALI ZA ŠUMARSTVO, Vol. 16, 17 i 18     PDF    TXT 49
Piškorić O.
Alojzije Frković, BIBLIOGRAFIJA, Lovačko-ribarskog vjesnika 1892-1991., Zagreb, 1993.     PDF    TXT 50
Raguž, D.
ALOJZIJE FRKOVIĆ, kao pisac iz Šumarstva i lovstva     PDF    TXT 51
 
IZ HRVATSKOGA ŠUMARSKOG DRUŠTVA
     
ZAPISNIK 98. Skupštine Hrvatskog šumarskog društva     PDF    TXT 63
Zapisnik konstituirajuće sjednice UPRAVNOG ODBORA Hrvatskog šumarskog društva     PDF    TXT 63
 
IN MEMORIAM
     
Prpić: B.
Prof. dr. sc. dr mult. h. c. Hans Leibundgut     PDF    TXT 65
Schreiber, P.
Vladimir Bevanda, dipl. inž. (1925-1993.)     PDF    TXT 65

                UNDER CONSTRUCTION