broj: 1-2/1992        pdf (15,2 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Klepac, D. UDK 630*906 (Samobor)
Šumsko bogatstvo Samobora     pdf    TXT 5
Vukelić, J. UDK 630*187+111 (430)
Šumska vegetacija poplavnog područja i kontaktnih zona Gornje Rajne u Njemačkoj i problematika njene zaštite     PDF    TXT 27
 
IZ HRVATSKOGA ŠUMARSKOG DRUŠTVA
     
Obavijest o pretplati na Šumarski list za 1992.     PDF    TXT 40
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Medvedović, J. UDK 630* + (608+347.77)
Novi mjerni instrument TERMOGRAF JMT-90 za mikroklimatska istraživanja u šumarstvu     PDF    TXT 41
 
U NEKOLIKO REDAKA
     
U nekoliko redaka     PDF    TXT 56
 
PRETHODNO PRIOPĆENJE
     
Glavaš, M. UDK 630*172.8 (Cytospora pinastri Fries)
Cytospora pinastri Fries, uzročnik osipanja iglica jele (Abies alba Mill.)     PDF    TXT 57
 
PREGLEDNI ČLANCI
     
Komlenović, N., Gračan, J. UDK 630*48 »31« (4)
Oštećenje šuma u Europi     PDF    TXT 63
 
IZ HRVATSKOGA ŠUMARSKOG DRUŠTVA
     
Nove knjige iz EKONOMIKE ŠUMARSTVA I PRERADE DRVA     PDF    TXT 76
 
PREGLEDNI ČLANCI
     
Piškorić, O. UDK 630*061.4 »311«
Jubilarna gospodarsko-šumarska izložba 1891. godine u Zagrebu     PDF    TXT 77
Raguž, D. UDK 639.1.003+005 (497.13)
Procjena lovačke opreme te kalkulacija odnosnih godišnjih troškova za lovstvo u Hrvatskoj     PDF    TXT 87
 
AKTUALNO
     
Golubović, U.
TKO JE OPLJAČKAO ŠUME     PDF    TXT 97
 
KNJIGE I ČASOPISI
     
Glavaš, M.
Prof. dr. Josip Kišpatić: ŠUMARSKA FITOPATOLOGIJA     PDF    TXT 102
Klepac, D.
Alessandro de Philippis: SELVICOLTURA E AMBIENTE (Uzgajanje šuma i okoliš)     PDF    TXT 102
Piškorić, O.
HORTIKULTURA     PDF    TXT 103
Piškorić, O.
ŠUMARSTVO I PRERADA DRVETA XLIV (1990)     PDF    TXT 104
 
ERRATA CORRIGE
     
Odnosi se na greške u Šumarskom listu broj 10-12/91.     PDF    TXT 106
 
IN MEMORIAM
     
Špoljarić, V.
FERDO ŠULENTIĆ, dipl. inž šum. 1907-1991.     PDF    TXT 107

                UNDER CONSTRUCTION