broj: 1-2/1986        pdf (11,3 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Komlenović, N. i Rastovski, P. UDK (630*232 4 582 47 631 811 9) 001
Utjecaj biogenih elemenata na uspijevanje tri vrste četinjača     PDF    TXT 5
Kraljić, B. UDK 630*671 339 233 21
Odvajanje dijela dohotka zbog izuzetnih pogodnosti u šumarstvu i raspoređivanje zajedničkog prihoda na biološku reprodukciju šuma nakon izlaska novog Zakona o šumama     PDF    TXT 15
 
STRUČNI ČLANCI
     
Tomičić, B. UDK 630*3
Razvoj mehanizacije, tehnologije i organizacije rada u iskorišćivanju šuma u Šumskom gospodarstvu »Mojica Birta« Bjelovar     PDF    TXT 29
Ziani, P. UDK 630*268 636 3
Novi aspekti problema uzgoja divljih koza     PDF    TXT 45
 
IUFRO KONGRES 86
     
Orlić, S.
Sastanak voditelja ekskurzija IUFRO     PDF    TXT 59
 
AKTUALNO
     
Dva dokumenta o zaštiti šuma od požara     PDF    TXT 61
 
RAZNO
     
"Vjesnik"
Prenijeto iz dnevnika »Vjesnik«     PDF    TXT 67
 
TEHNIČKE NOVOSTI
     
Lukić, N.
Sistem »Digitalpositiometar« — nova mogućnost očitavanja godova     PDF    TXT 69
 
IZ SVIJETA
     
Hruška, B.
Iz Skandinavskih zemalja     PDF    TXT 73
 
TEHNIČKE NOVOSTI
     
Hruška, B.
Iz Skandinavskih zemalja     PDF    TXT 73
 
KNJIGE I ČASOPISI a) knjige
     
Piškorić, O.
S. KOLAREVIĆ Šume SR Srbije — fotomonografija     PDF    TXT 74
Abony, I.
VIŠE AUTORA: A fagazdasag okonomiai alapjai     PDF    TXT 75
Abony, I.
VIŠE AUTORA: A fagazdasagi vallatok okonomiai alapjai     PDF    TXT 78
 
IZ SAVEZA i ŠUMARSKIH DRUŠTAVA
     
Zapisnik sjednice PREDSJEDNIŠTVA SAVEZA DITŠDIH održane od 23. XI 1985.     PDF    TXT 82
 
IN MEMORIAM
     
Klepac, D.
Prof. dr. Dionizije ŠVAGELJ     PDF    TXT 87

                UNDER CONSTRUCTION