broj: 1-2/1984        pdf (14,3 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl1 where brojid=198401 and arb=1 order by id

 
UVODNI ČLANCI
     
Krnjak, T.
Godina provođenja Zakona o šumama     PDF    TXT 3
 
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI
     
Mikloš, I. UDK 630*45:595.7.001 (Psyllopsis fraxini)
Jasenova lisna buba (Psyllopsis fraxini)     PDF    TXT 9
Štromar, Lj. i Dolenec, Z. UDK 582.2 : 591.5.001 (497.13)
Stari hrastovi lužnjaci, Quercus robur L., kao ekološke niše za predstavnike ornitofaune na užem dijelu Hrvatskog zagorja     PDF    TXT 17
 
STRUČNI ČLANCI
     
Drndelić, M. UDK 630*95 (093)
Gospodarska jedinica Virovitička Bilo gora u razdoblju od 1951. do 1981.     PDF    TXT 23
 
IDEJE I PRIJEDLOZI
     
Nikola Mrvoš
Primjena superlakih aviona za otkrivanje šumskih požara     PDF    TXT 56
 
RAZNO
     
U NEKOLIKO REDAKA     PDF    TXT 60
 
OSVRTI
     
Oštrić, I.
Među nama i oko nas     PDF    TXT 61
 
STRUČNI I ZNANSTVENI SKUPOVI
     
Krpan, A.
17. međunarodni simpozij »Mehanizacija u iskorišćivanju šuma«     PDF    TXT 73
Piškorić, O.
Uloga šuma u gospodarskom životu naroda     PDF    TXT 83
 
ZAŠTITA PRIRODE
     
Lukić, N.
Državni rezervat prirode »BOKY«     PDF    TXT 86
Böhm, D.
Kisele kiše — gorući svjetski problem     PDF    TXT 88
Hanzl, D.
Austrijski šumari o zaštiti prirode od imisija u 1983. godini     PDF    TXT 91
 
KNJIGE I ČASOPISI a) Knjige
     
Piškorić, O.
ŠUMARSKA ENCIKLOPEDIJA II izdanje, 2. svezak     PDF    TXT 96
 
KNJIGE I ČASOPISI b) Periodika
     
Piškorić, O.
POLJOPRIVREDA I ŠUMARSTVO, god. XXIX, br. 2.     PDF    TXT 100
 
IN MEMORIAM
     
Piškorić, O., Stipac, D.
ADOLF ŠERBETIĆ, dipl. inž. šum.     PDF    TXT 101
Tonković, D.
ANTUN KAMERER, dipl. inž. šum. i agr.     PDF    TXT 103

                UNDER CONSTRUCTION