broj: 1-2/1981        pdf (15,8 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl1 where brojid=198101 and arb=1 order by id

 
ŠUMARSKA EKONOMIKA
     
Krnjak, T. UDK: (634.0 + 674 + 676) : 338.984.3 (497.13) 1981—1985 »45«
Stanje i mogućnosti razvitka šumarstva i prerade drva u SR Hrvatskoj od 1981. do 1985. godine     PDF    TXT 3
Tomanić, S. UDK: 634.0.001 (497.1) 1981 — 2000 »45«
Predviđanje trendova razvitka šumarstva u razdoblju od 1981. do 2000. godine     PDF    TXT 29
 
RAZNO
     
Piškorić, O.
U nekoliko redaka     PDF    TXT 34
 
ČOVJEKOV OKOLIŠ I ZAŠTITA PRIRODE
     
Klepac, D., Meštrović, Š. UDK: 712 : 631.52
Upotreba drveća i grmlja u uređivanju čovjekova okoliša     PDF    TXT 35
 
ZAŠTITA ŠUMA
     
Opalički, K. UDK: 364.04 : 632.7 (595.78)
Nove spoznaje o morfologiji i biologiji jelina moljca igličara Argyresthia fundella F. R. (Lepidoptera: Tineidae)     PDF    TXT 55
 
ČOVJEKOV OKOLIŠ I ZAŠTITA PRIRODE
     
Štromar, Lj. UDK: 598.2.001 : 5913 »5« (497.13)
Ptice najezdaši     PDF    TXT 63
 
AKTUALNO
     
Brezinščak, M.
Dopunski zakon o mjernim jedinicama     PDF    TXT 70
Brezinščak, M.
Mjeriteljsko društvo Hrvatske.     PDF    TXT 77
 
PORTRETI I OBLJETNICE
     
Piškorić, O.
Franjo Čordašić (1830—1906).     PDF    TXT 79
 
RAZNO
     
Iz Šumarskog lista     PDF    TXT 87
 
ŠUMARSTVO DRUGIH ZEMALJA
     
Žunko, O.
Šumski požari u Italiji.     PDF    TXT 88
Frančišković, S.
Mrav kao zaštitnik šume     PDF    TXT 92
 
RAZNO
     
Žukina, I.
Planinari šumar kao suradnici     PDF    TXT     HR 95
 
DOMAĆA STRUČNA LITERATURA
     
Stefanović, V.
Dr Mitja Zupančić: Smrekovi gozdovi v mraziščih Dinarskega gorstva Slovenije     PDF    TXT 98
 
STRANA STRUČNA LITERATURA
     
Hruška, B.
Saopćenja Instituta za šumarska i lovna istraživanja Jilovište — Strnadi, Vol. 11 — 1979     PDF    TXT 100
 
IN MEMORIAM
     
Stojković, M.
NIKOLIĆ, Nenad, dipl. inž.     PDF    TXT 103

                UNDER CONSTRUCTION