broj: 1-2/1977        pdf (16,2 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
UVODNICI
     
B. Prpić
NA PRAGU NOVOG STOLJEĆA     PDF    TXT     HR 3
 
ŠUMARSKA EKONOMIKA
     
S. Galović UDK 632.0.8/.9.002/.003
Aktualna problematika u šumarstvu, preradi drva i u prometu drvnim proizvodima i papirom     PDF    TXT 7
 
ZAŠTITA ŠUMA
     
I. Spaić UDK 634.0.414.23:595.787
Pokusi suzbijanja gubara (Lymantria dispar L.) s jednom novom vrstom insekticida     PDF    TXT 21
 
UZGAJANJE ŠUMA
     
S. Izetbegović UDK 634.0.56:634.0.174.7 Pinus nigra Arn., P. sylvestris L.
Rast i prirast stabla bijelog i crnog bora     PDF    TXT 29
 
RAZNO
     
I. Munjko, B. Meštrović UDK 634.0.114.61766.543.9:547.562.1
Ispitivanje aktivnosti mikroflore šumskih tala na biooksidaciju fenola     PDF    TXT 41
 
ZAŠTITA PRIRODE I ČOVJEKOVA OKOLIŠA
     
Lj. Štromar
Ekološka vrijednost naše zemlje u odnosu na kretanje evropskih ptica     PDF    TXT 48
 
NAUČNI I STRUČNI SKUPOVI
     
D. Jedlowski
Simpozij »Ekološko valoriziranje primorskog krša«     PDF    TXT 55
 
IZ RADA ŠUMSKIH GOSPODARSTAVA
     
D. Crnković
Pojava, suzbijanje i štete od šumskih požara na području ŠPP »Slavonska šuma« Vinkovci u periodu od 1971. do 1975. godine . .     PDF    TXT 66
 
DOMAĆA STRUČNA LITERATURA I ČASOPISI
     
O. Piškorić
»RADOVI« Šumarskog instituta u Jastrebarskom     PDF    TXT 73
O. Piškorić
BILTEN Poslovnog udruženja šumsko privrednih organizacija u Zagrebu br. 1—9/1976.     PDF    TXT 76
O. Piškorić
HORTIKULTURA god. XLII i XLIII     PDF    TXT 77
 
NA MEĐUNARODNOM PLANU
     
S. Tomanić
Otvorenost šumskog područja i njezin utjecaj na uvjete šumarstva u Norveškoj     PDF    TXT 80
 
DRUŠTVENE VIJESTI
     
ZAPISNIK 87. redovne SKUPŠTINE SITŠD Hrvatske održane 16. XII 1976.     PDF    TXT 83
ZAPISNICI SJEDNICA Upravnog odbora SITŠD Hrvatske     PDF    TXT 107
B. Prpić
Osobito priznanje rada dra Đure Rauša.     PDF    TXT 109
 
RAZNO
     
A. Krstinić
Osvrt na članak J. Vasiljevića »Kalemljenje običnog oraha (Juglans regia) metodom kopulacije«     PDF    TXT 111
K prikazu knjige »ŠUMARSKA DEDROLOGIJA« J. Hermana.     PDF    TXT 111
 
IZ POVIJESTI ŠUMARSTVA
     
IZ »POVIJESTI ŠUMARSTVA HRVATSKE     PDF    TXT 112

                UNDER CONSTRUCTION