broj: 1-2/1973        pdf (9,9 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
ZAŠTITA ŠUMA
     
Ž. Kovačević UDK 634.0.453:595.668.23
Ekonomski značaj pipa Otiorrhynchus vrsta kao štetnika šumskog drveća     PDF    TXT 1
 
UZGAJANJE ŠUMA
     
S. Jovanović UDK 634.0.24
Problem racionalizacije sječa njege sastojina     PDF    TXT 9
 
PEDOLOGIJA
     
B. Meyer, N. Komlenović, S. Orlić UDK 634.0.114.4:634.0.174.7 Pinus silvestris
Istraživanje produktivnosti vrištinako-bujadinačnih tala pod mladim kulturama običnog bora (P. silvestris L.) na području Šumskog gospodarstva Karlovac     PDF    TXT 22
 
UZGAJANJE ŠUMA
     
S. Vanjković UDK 634.0.174.7:634.0.232.1
Rezultati ranog rasta i prirasta pet vrsta četinjača u Šumskom predjelu »Točak«     PDF    TXT 39
 
DENDROMETRIJA
     
A. Špiranec UDK 634.0.524.12:634.0.176.1
Drugi prilog poznavanju obličnog broja graba     PDF    TXT 45
 
AKTUALNA PROBLEMATIKA
     
Čurić, R.
O obrazovanju posebnog šumsko-privrednog područja na kršu u Bosni i Hercegovini.     PDF    TXT 53
 
ZNANSTVEMI I STRUČNI SKUPOVI
     
Mlinšek, D.
Svjetski šumarski kongres u Buenos Airesu održan u listopadu 1972. godine     PDF    TXT 55
Kalinić, M.
Četvrti kongres jugoslavenskog društva za proučavanje zemljišta     PDF    TXT 58
 
OBLJETNICE
     
Klepac, D.
Stogodišnjica Visoke škole za kulturu tla u Beču     PDF    TXT 59
 
DOMAĆA STRUČNA LITERATURA I ČASOPISI
     
Piškorić, O.
Mate Aničić — Klasifikacija zemljišta prema proizvodnoj sposobnosti i upotrebnoj vrijednosti Sliva Neretve, Mostar 1970.     PDF    TXT 61
Piškorić, O.
Godišen zbornik na Zemjodelsko-šumarskiot fakultet na Univerzitetot Skopje, Šumarstvo, kniga XXIV, Skopje 1972     PDF    TXT 62
 
STRANA STRUČNA LITERATURA I ČASOPISI
     
S. B.
Međunarodno udruženje šumarskih istraživačkih organizacija (IUFRO)     PDF    TXT 64
Piškorić, O.
Natur und Landschaft, 1972     PDF    TXT 68

                UNDER CONSTRUCTION