broj: 1-2/1969        pdf (13,6 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl1 where brojid=196901 and arb=1 order by id

 
ZAŠTITA ŠUMA
     
M. Androić, D. Klepac
Problem sušenja jele u Gorskom Kotaru, Lici i Sloveniji     PDF    TXT 1
I. Spaić
Suzbijanje moljca jelinih iglica (Argyresthia fundella F. R.) 1968. god. u Gorskom Kotaru     PDF    TXT 13
 
UZGAJANJE ŠUMA
     
J. Šafar
Prilozi rješavanju problema o održavanju i podmlađivanju jele na području Gorskog Kotara. Biološka regresija jele u njenoj najugroženijoj zoni.     PDF    TXT 26
V. Stefanović
Borove šume na dolomitu zapadne Bosne bugojansko-kupreškog područja     PDF    TXT 36
 
ŠUMARSKA GENETIKA
     
A. Krstinić
Prilog izučavanju nasljeđivanja oblika debla kod stablastih vrba     PDF    TXT 50
 
DENDROMETRIJA
     
M. Špiranec
Dvoulazne tablice drvnih masa za brezu na Papuku     PDF    TXT 60
 
RAZNO
     
S. Šljivovački, D. Živojnović, J. Drakulić
Veliki jubilej našeg šumarstva     PDF    TXT 66
 
STRANA STRUČNA LITERATURA
     
E. Polak
Cvijeće Sredozemlja (Oleg Polunin i Anthony Huxley)     PDF    TXT 68
R. Benić
Strojevi i mehanizmi za iskorišćivanje, splavarenje i šumsko godarstvo (Sirotov I. I. i dr.).     PDF    TXT 68
R. Benić
Eksploatacija šuma (Sirotov I. I., Sirotov V. L, Maslenkov F. N.)     PDF    TXT 69
 
DRUŠTVENE VIJESTI
     
III sjednica Centralnog odbora Saveza inženjera i tehničara šumarstva i industrije za preradu drva Jugoslavije održana 22. studenog 1969. godine u Titogradu .     PDF    TXT 70
23. sjednica U. O. Saveza ITŠIDIH 14. 11. 1968     PDF    TXT 71
24. sjednica U. O. Saveza ITŠIDIH 30. 1. 1969     PDF    TXT 72
25. sjednica U. O. Saveza ITŠIDIH 13. 2. 1969     PDF    TXT 73
 
NEKROLOZI
     
V. Hren i D. Srdić
Petar Dragišić     PDF    TXT 75
N. Neidhardt
Adolf Vajler     PDF    TXT 79
Z. Potočić
Đuro Knežević     PDF    TXT 83

                UNDER CONSTRUCTION