broj: 1-2/1955        pdf (12,9 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
RAZNO
     
Pozdravni govor druga Ljupča Arsova, predsjednika Izvršnog vijeća NR Makedonije na drugom kongresu Saveza šumarskih društava 6. X. 1954.     PDF    TXT 1
 
UREĐIVANJE ŠUMA
     
Klepac dr. Dušan
Frekvencija vremena prijelaza     PDF    TXT 3
 
DENDROLOGIJA
     
Fukarek dr. Pavle
Dodatak članku »Poljski jasen«     PDF    TXT 16
 
ZAŠTITA ŠUMA
     
Androić dr. Milan
O nekim uzrocima gradacije štetnih insekata i važnost njihova poznavanja za zaštitu šuma     PDF    TXT 22
 
SPOREDNI ŠUMSKI PROIZVODI
     
Pejovski dr. Branimir
O nekimi osnovnim fiziko-kemijskim karakteristikama smole vrsti Pinus Strobus L. i Pinus peuce Gris.     PDF    TXT 28
 
DENDROLOGIJA
     
Maričić ing. Josip
Sredozemni četinjari na Dalmatinskom kršu     PDF    TXT 30
 
ZAŠTITA ŠUMA
     
Androić dr. Milan
Pokušaj suzbijanja borova četnjaka (Cnethocampa pitypcampa Schiff.) patogenim bakterijama i virusima     PDF    TXT 37
 
RAZNO
     
Piškorić ing. O.
Savjetovanje o problematici šumarstva Dalmacije     PDF    TXT 39
 
DENDROLOGIJA
     
Marinković ing. B.
Prilog poznavanju biljke Opuntia ficus indica Mill.     PDF    TXT 42
 
RAZNO
     
Žukina ing. Ivan
Fitocenološko-instruktiona ekskurzija na području Like     PDF    TXT 44
Dobrinčić Veljko
Primjena Zakona o taksama u Šumariji     PDF    TXT 45
 
DENDROLOGIJA
     
Glavač ing. M. V.
Nekoliko riječi o izumiranju tise     PDF    TXT 47
 
RAZNO
     
ing. R. B.
Jubilej Ivana Draščića     PDF    TXT 50
Drugi kongres Saveza šumarskih društava FNRJ i Savjetovanje šumarskih i drvno-industrijskih stručnjaka FNRJ u Ohridu (3.—7. X. 1954)     PDF    TXT 51

                UNDER CONSTRUCTION