broj: 1-2/1950        pdf (15,4 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK


 
UREĐIVANJE ŠUMA
     
ing. D. Klepac
Sastojinsko ili stablimično gospodarenje?     PDF    TXT 1
 
ISKORIŠĆAVANJE ŠUMA, TEHNOLOGIJA DRVETA, MEHANIČKA I KEMIJSKA PRERADA
     
ing. S. Frančišković
Naši tartufi     PDF    TXT 23
 
UZGAJANJE I ZAŠTITA ŠUMA
     
ing. M. Androić
Utvrđivanje uspjeha suzbijanja gubara aviometodom     PDF    TXT 39
 
PLANIRANJE I EKONOMIKA
     
ing. J. Šafar
O utjecaju proizvodnih faktora na određivanje cilja gospodarenja u uzgajanju šuma     PDF    TXT 46
 
UZGAJANJE I ZAŠTITA ŠUMA
     
ing. I. Lončar
Potreba većeg rasprostranjenja pitomog kestena     PDF    TXT 58
 
ISKORIŠĆAVANJE ŠUMA, TEHNOLOGIJA DRVETA, MEHANIČKA I KEMIJSKA PRERADA
     
ing. M. Mujdrica
Kontrola kvalitete proizvoda u drvnoj industriji     PDF    TXT 65
H. Bedenić
Posljedice manjkavog korišćenja radne snage     PDF    TXT 68
 
RAZNO
     
ing. D. Terzić i ing. A. Panov
Uloga manuelne radne snage u naučno-istraživačkom radu     PDF    TXT 72
 
ISKORIŠĆAVANJE ŠUMA, TEHNOLOGIJA DRVETA, MEHANIČKA I KEMIJSKA PRERADA DRVETA
     
ing. S. Frančišković
Novatori i racionalizatori u šumskoj industriji     PDF    TXT 78
 
IZ STRUČNE ŠTAMPE DOMAĆA STRUČNA ŠTAMPA
     
V. Beltram
M. Milošević-Brevinac: Nekoliko načina štednje ogrevnog drveta na selu     PDF    TXT 80
A. Panov
Šumarski zakoni i propisi u NR BiH     PDF    TXT 81
J. Šafar
Ž. Tešić: Mikrobiologija šumskog zemljišta s osnovima opće biologije —     PDF    TXT 81
J. Šafar
Masovna pojava i suzbijanje gubara     PDF    TXT 81
J. Šafar
I. Present: U saradnji sa prirodom     PDF    TXT 82
J. Šafar
J. Sila: O pošumljavanju autoputa u 1949.     PDF    TXT 82
J. Šafar
N. Kornić: Ispitivanje čvrstoće drveta po načinu Kaškarova     PDF    TXT 82
 
STRANA STRUČNA ŠTAMPA
     
S. Hudetz
Kollmann: Drvo u gradnji strojeva (njem.)     PDF    TXT 82

                UNDER CONSTRUCTION