broj: 1-2/1919        pdf (12,8 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl1 where brojid=191901 and arb=1 order by id

 
Članci
     
Izvješće i zapisnik o izvanrednoj glavnoj skupštini hrv.-slav. šumarskog društva     PDF    TXT 1
Predavanje i predlog Vilima Dojkovića kr. zem. šumarskog nadzornika u m.
O postupku pri izradbi novog šumskog zakona.     PDF    TXT 18
Predavanje i predlog Srećka Majera, kr. šumar. nadpovjerenika
Reorganizacija šumarstva.     PDF    TXT 26
Napisao prof. Dr. Andrija Petračić
Opažanja o prirodnom izlučivanju stabala u debljinske i vrijednosne razrede u hrastovim, bukovini i borovim sastojinama.     PDF    TXT 35
Napisao : Zlatko Turkalj, kot. šumar
Na Bjelolasici     PDF    TXT 40
Priopćio S. Majer
Agrarna reforma i naše šume     PDF    TXT 44
 
Osobne vijesti:
     
Imenovanja. — Umrli.     PDF    TXT 54
 
Društvene vijesti:
     
Dar literarnoj zakladi. — Zapisnik o odborskoj sjednici hrv.-slav. šumarskog društva, obdržavanoj 10 prosinca 1918     PDF    TXT 56
Zapisnik o odborskoj sjednici hrv.-slav. šumarskog društva, obdržavanoj 28. prosinca 1918.     PDF    TXT 60
Šumarska nastava.     PDF    TXT 63
Šumarsko-lovački kalendar 1919.     PDF    TXT 63

                UNDER CONSTRUCTION