broj: 1-12/1945        pdf (25,1 MB)
HR EN

                    stari brojevi      novi broj

Znanstveno-stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva
Journal of Forestry Society of Croatia
      Prvi puta izašao 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana
   ISSN No.: 0373-1332              UDC 630* https://doi.org/10.31298/sl
upute autorima
WEB EDITION
ARHIVA ČASOPISA


HRČAK
select * from clancisl1 where brojid=194501 and arb=1 order by id

 
RASPRAVE I ČLANCI
     
Na pragu novoga doba     PDF    TXT 1
Dr. M. Anić
Šuma u vjekovnoj borbi naših naroda za slobodu.     PDF    TXT 4
Dr. M. Anić
Pogledi na šumsku vegetaciju Istre i susjednih zemalja.     PDF    TXT 13
Dr. A. Petračić
Paralela iz života i rada hrvatskog šumara J. Kozarca i ruskog šumara G. T. Morožova.     PDF    TXT 24
Ing. A. Ugrenović
Razvoj šumarske politike u sovjetskoj Rusiji.     PDF    TXT 29
Dr. N. Neidhardt
Prilozi pitanju šumarskog studija.     PDF    TXT 32
Dr. A. Petračić
Bagremovi kolosjeci.     PDF    TXT 40
Ing. K. Fantoni
Sušenje drva.     PDF    TXT 44
Dr. J. Hribar
Kemijski način sušenja drvene građe.     PDF    TXT 63
Dr. M. Anić
Pojava zlatokraja i gubara u okolici Zagreba.     PDF    TXT 68
 
OSOBNE VIJESTI
     
Dr. A. Petračić
K šezdeset-godišnjici Prof. Dr. Ante Levakovića.     PDF    TXT 71
Ing. A. Duić
† Ing. Ante (Tone) Sedmak.     PDF    TXT 72
 
SAOPĆENJA
     
Dr. M. Anić
O 22-godišnjici opstanka Šumskog vrta Poljoprivredno-šumarskog fakulteta u Zagrebu.     PDF    TXT 73
Šumarska nastava u Savezu sovjetskih socijalističkih republika     PDF    TXT 74
 
IZ NAŠEG ZAKONODAVSTVA
     
Zakoni, odluke i rješenja iz područja šumarstva     PDF    TXT 74
 
DRUŠTVENE VIJESTI
     
Zapisnik 66. redovite godišnje skupštine Hrvatskog šumarskog društva održane 19. VIII. 1945. u Zagrebu     PDF    TXT 75
Zapisnik sjednice upravnog odbora Hrvatskog šumarskog društva održane 13. IX. 1945. u Zagrebu     PDF    TXT 82
Pravila Hrvatskog šumarskog društva.     PDF    TXT 86
Poziv šumarima Jugoslavije na saradnju oko prikupljanja materijala iz narodnooslobodilačke borbe     PDF    TXT 89
Obavijest o separatima članaka Ing. B. Ekla     PDF    TXT 90
 
IZ ŠUMARSKE KNJIŽEVNOSTI
     
Dr. Z. Vajda
Savremena razmatranja temeljnih šumsko-uređajnih problema. Povodom knjige: G. Baader »Forsteinrichtung als nachhaltige Betriebsführung und Betriebsplanung«, 1942.     PDF    TXT 90
Šumarski priručnik     PDF    TXT 96

                UNDER CONSTRUCTION