LANGHOFFER, August
1 Saobćio prof. dr. Aug. Langhoffer., 1899: U šumama štetni kukci Hrvatske i Slavonije.. Š.L. 5, s.225    PDF
2 Piše Dr. Aug. Langhoffer, 1900: Hrastov crvac.. Š.L. 2, s.97     PDF
3 Piše Dr. Aug. Langhoffer, 1900: Još nješto o bagremovom crvcu (Lecanimun robiniarum Dougl.). Š.L. 3, s.176    PDF
4 Piše Dr. Aug. Langhoffer, 1900: Peritelus familiaris Boheman.. Š.L. 4, s.246    PDF
5 Sabrao prof. dr. Aug. Langhoffer, 1900: U šumama štetni kukci Hrvatske i Slavonije II.. Š.L. 5, s.259    PDF
6 Piše dr. Aug. Langhoffer, 1900: Primjetbe o gubaru (Ocneria dispar). Š.L. 6, s.352    PDF
7 Piše Dr. Aug. Langhoffer, 1900: Još koju sa izložbe u Parizu.. Š.L. 11, s.604    PDF
8 Piše Dr. Aug. Langhoffer, 1901: Gubar u sjevernoj Americi.. Š.L. 2, s.87     PDF
9 Složio Dr. Aug. Langhoffer, 1911: Neke izumrle životinje, te takove, koje izumiru.. Š.L. 3, s.90     PDF
10 Napisao Dr. August Langhoffer, 1911: Zaštita prirode.. Š.L. 3, s.113    PDF
11 Piše Dr. Aug. Langhoffer., 1913: Riječ o nomenklaturi i terminologiji.. Š.L. 3, s.121    PDF
12 Piše Dr Aug. Langhoffer, 1913: Rusa pilatka (Lophyrus rufus Retz).. Š.L. 7, s.282    PDF
13 Priopćuje Dr. Aug. Langhoffer, 1914: Još koju o rusoj pilatki.. Š.L. 4, s.167    PDF
14 Piše Dr. Aug. Langhoffer, 1914: Prilog terminologiji i nomenklaturi podkornjaka.. Š.L. 10-11, s.429    PDF
15 Složio prof. dr. Aug. Langhoffer, 1915: Podkornjaci Hrvatske (Scolytidae Croatiae).. Š.L. 3-4, s.53     PDF
16 Piše D. A. Langhoffer, 1915: Bor iz okolice Skrada oštećen po borovom likotoču. Po fotograf. snimci R. Tredla.. Š.L. 5-6, s.132    PDF
17 Priopćuje Dr. Aug. Langhoffer, 1915: Šiške naših hrastova.. Š.L. 5-6, s.134    PDF
18 Priopćuje Dr. Aug. Langhofer, 1915: Sredstvo proti gubaru u Americi.. Š.L. 11-12, s.291    PDF
19 Prema rukopisu i bilješkama prof. Ant. Korlevića, složio Dr. Aug. Langhoffer, 1917: Smokvin podkornjak i ini štetnici smokve.. Š.L. 3-4, s.64     PDF
20 Pribrao Dr. Aug. Langhoffer, 1920: Pabirci nomenklature za šumsku zoologiju.. Š.L. 4-6, s.109    PDF
21 Sastavio Dr. Aug. Langboffer, 1921: Potkornjaci (Scolytidae).. Š.L. 1-3, s.21     PDF
22 Dr. Langhoffer, 1922: Dr. Wolff i dr. Krause: Die Forstlichen Lepidopteren. Š.L. 9, s.602    PDF
23 Prof. Dr. A. Langhoffer (Zagreb), 1924: Uspješno sredstvo protiv gusjenica gubara. Š.L. 3, s.137    PDF
24 Prof. Dr. A. Langhoffer (Zagreb), 1924: Smrekov prelac u Čehoslovačkoj 1918.—1922. Š.L. 7, s.327    PDF
25 Prof. Dr. A. Langhoffer (Zagreb), 1924: Prof Seitner o smrekovom podkornjaku. Š.L. 12, s.617    PDF
26 Dr. August Langhoffer, 1925: Riječ o gusjenici gubara i rodbine.. Š.L. 3, s.192    PDF
27 Dr. August Langhoffer, 1925: Mih. Gradojević: Thecodiplosis brachyntera. Schwaeg., Škudce borovych lesu na Slovensku.. Š.L. 3, s.196    PDF
28 Dr. August Langhoffer, 1925: Gusjenice prelaca u našim hrastovim šumama i obrana od njih.. Š.L. 12, s.759    PDF
29 Dr. August Langhoffer, 1926: Obrana od gusjenica godine 1926.. Š.L. 2, s.138    PDF
30 Prof.dr. August Langhoffer [Zagreb], 1926: Štetočinje naših hrastovih šuma.. Š.L. 12, s.640    PDF
31 August Langhoffer, 1927: Uništavanje gubara. Š.L. 3, s.141    PDF
32 August Langhoffer, 1927: Aeroplan u obrani šuma od gusjenica. Š.L. 3, s.141    PDF
33 August Langhoffer, 1927: Još o gubaru. Š.L. 11-12, s.525    PDF
34 Dr. A. Langhoffer, 1928: O insektima štetočinjama u području Inspektorata za Pošumljavanje u Senju g. 1927.. Š.L. 4, s.198    PDF
35 Dr. A. Langhoffer, 1928: Ujhelyi o neprijateljima gubara.. Š.L. 6-7, s.292    PDF
36 Dr. A. Langhoffer, 1928: Matusovits o kornjašu Anomala vitis kao štetočinu na drveću.. Š.L. 6-7, s.293    PDF
37 Dr. A. Langhoffer, 1928: Hrastov moljac u našim šumama.. Š.L. 10-11, s.442    PDF


                UNDER CONSTRUCTION