K., Anka
1 Krznar, A., 1987: Utjecaj debljinske strukture na vrijednost sastojine. Š.L. 10-12, s.631    PDF
2 Sabadi, R., Krznar, A., Jakovac, H., 1988: Koliko društvena zajednica pridonosi održavanju i proširenju potencijala općih koristi od šuma. Š.L. 5-6, s.255    PDF
3 Sabadi, R., Krznar, A., Jakovac, H. i Miler, N., 1988: Što se može dogoditi?. Š.L. 7-8, s.367    PDF
4 Krznar, A., 1989: Primjedbe na prijedlog šumsko-gospodarska područja u organizaciji šumarstva Hrvatske. Š.L. 9-10, s.484    PDF
5 Sabadi, R., Krznar, A., Jakovac, H., Miler, N., 1989: Replika na članak dipl. ing. D. Bedžule »Vrijeme za eksperimente je isteklo«. Š.L. 9-10, s.488    PDF
6 Krznar, A., 1991: Tipološka istraživanja: historijat, sadašnjost i pravci razvoja. Š.L. 6-9, s.351    PDF


                UNDER CONSTRUCTION