K., Tono
1 Kružić, T., 1990: Otklanjanje pogreške logaritamskog izjednačenja Mihajlove funkcije. Š.L. 1-2, s.63     PDF
2 Kružić, T., 1991: Simuliranje sadašnje i buduće distribucije prsnih promjera. Š.L. 1-2, s.55     PDF
3 Lukić, N., Kružić, T., 1992: Razvoj obične bukve (Fagus sylvatica L.) na trajnoj plohi Medvedjak. Š.L. 11-12, s.501    PDF
4 Kružić, T., 1999: Razvoj računalnih informacijskih sustava šumarstva Hrvatske. Š.L. 7-8, s.329    pdf
5 Kružić, T., 2001: Naputak za odgovornu uporabu FSC zaštitnoga znaka (FSC LOGO-a). Š.L. 3-4, s.197    pdf
6 Tustonjić, A., Kružić, T., 2002: Šumarstvo i prerada drveta - Hrvatska perspektiva. Š.L. 1-2, s.77     pdf
7 Tomašević, A., Kulić, B., Španjol, Ž., Kružić, T., 2003: Razvoj sastojine i meliorativna uloga kulture crnog bora (Pinus nigra Arn.) na području šumskog predjela "Lonja-Biljin", Šumarije Rijeka. Š.L. 11-12, s.579    pdf
8 Kružić, T., I. Pešut, 2008: 5. Ministarska konferencija o zaštiti šuma u Europi. Š.L. 1-2, s.90     PDF


                UNDER CONSTRUCTION