KRPAN, Juraj
1 J. Krpan, 1937: Iz udruženja studenata šumarstva. Šumarsko plesno veče u Zagrebu.. Š.L. 3, s.159    PDF
2 ing. J. Krpan, 1951: Iskorišćavanje bukovih trupaca za ljuštenje. Š.L. 3-4, s.121    PDF
3 J. Krpan, 1951: Udžbenik za stolarstvo (Textbook of woodwork) od G. W. Thomas. Š.L. 11, s.384    PDF
4 Krpan dr. Juraj, 1955: Sušenje drveta kod visoke temperature. Š.L. 9-10, s.292    PDF
5 Dr. Juraj Krpan, 1956: Sadržaj vode u sirovoj bukovini. Š.L. 11-12, s.388    PDF


                UNDER CONSTRUCTION