K., Tomislav
1 T. Krnjak, 1977: Novi Zakon o šumama SR Hrvatske i tekst Zakona. Š.L. 5-7, s.223    PDF
2 Krnjak, T., 1979: Unapređenje gospodarenja šumama i šumskim zemljištima kraškog područja u svjetlu primjene Zakona o šumama u Socijalističkoj Republici Hrvatskoj. Š.L. 1-3, s.25     PDF
3 Krnjak, T., 1981: Stanje i mogućnosti razvitka šumarstva i prerade drva u SR Hrvatskoj od 1981. do 1985. godine. Š.L. 1-2, s.3     PDF
4 Krnjak, T., 1984: Godina provođenja Zakona o šumama. Š.L. 1-2, s.3     PDF
5 Krnjak, T., 1985: Analiza dosadašnjeg razvoja i razvojne mogućnosti šumsko-drvnog kompleksa u razdoblju od 1986. do 1990. godine. Š.L. 7-8, s.295    PDF


                UNDER CONSTRUCTION