K., Radovan
1 Križanec R., 1963: 60-godišnjica uređivanja prebornih šuma u svijetu . .. Š.L. 9-10, s.390    PDF
2 Križanec, R., 1984: Postojanost vremena prijelaza jele u višim jedinicama prostorne podjele. Š.L. 5-6, s.213    PDF
3 Križanec, R., 1984: Nekoliko novih formula za računanje etata glavnog prihoda u visokim regularnim šumama. Š.L. 9-10, s.399    PDF
4 Križanec, R., 1992: 200-godišnjica prve metode za računanje etata. Š.L. 6-8, s.313    PDF
5 Križanec, R., 1993: Kako evidenciji sječa po broju stabala proširiti stupanj informativnosti (Evidencija po godinama sječa). Š.L. 1-2, s.33     PDF
6 Križanec, R., 1993: Distribucija drvnih masa u prebornoj doznaci (evidencija po godinama sječa). Š.L. 6-8, s.259    PDF
7 Križanec, R., 1993: Evidencija sječa po uzorcima doznake (Evidencija po godinama sječa). Š.L. 9-10, s.383    PDF
8 Križanec, R., 2000: Zašto 20-godišnja gospodarska razdoblja i 10-godišnja gospodarska polurazdoblja nisu primjereno uređajno vrijeme za šume prebornog uzgojnoga oblika. Š.L. 1-2, s.67     PDF
9 Križanec, R., 2000: Je li prihvatljiva istoznačnost uređajnih elemenata sklop = gustoća = pokrovnost = zastrtost. Š.L. 7-8, s.457    PDF
10 Križanec, R., 2000: Zašto obrast kao jedinstveni posvudašnje rasprostranjeni uređajni pokazatelj određujemo primjenom dvaju različitih taksacijskih elemenata. Š.L. 9-10, s.573    PDF
11 Križanec, R., 2003: Nove inačice vremenskog uređivanja šuma prebornog uzgojnog oblika. Š.L. 3-4, s.109    pdf
12 Križanec, R., 2004: Analiza ustroja i primjene “normala“ za gospodarenje šumama prebornog uzgojnog oblika. Š.L. 1-2, s.21     pdf
13 Križanec, R., 2005: Vrijeme prijelaza kao pokazatelj promjena u razvoju šumskih sastojina prebornog uzgojnog oblika. Š.L. 5-6, s.251    pdf


                UNDER CONSTRUCTION