KRIVEC, Amer
1 A. Krivec, 1962: Traktori Fergusoni u iskorišćavanju šuma.. Š.L. 3-4, s.87     PDF
2 Krivec A., 1963: Savremenija sprema za vuču drva i ekonomičnost izvlačenja trupaca sa vitlom traktora Fergusona FE-35. Š.L. 11-12, s.445    PDF
3 A. Krivec, 1976: Korištenje efikasnih metoda rada suvremene tehnologije u pridobivanju drva (drvnih sortimenata). Š.L. 5-6, s.207    PDF


                UNDER CONSTRUCTION