KRIŠKOVIĆ, Mijo
1 Piše Mijo Krišković, kotarski šumar, 1886: Jedna o proračunavanju tjelesnine stojećih stabala.. Š.L. 8-9, s.366    PDF
2 Piše Mijo Krišković., 1892: Trigonometrička kružna mjerača za visine kao najpraktičniji stroj ga mjerenje visina od stabala, obretena po kot. šumaru Miji Kriškoviću,. Š.L. 3, s.97     PDF
3 , 1893: I. Fotografički dendrometer ili fotografički stroj za mjerenje zapremine stojećih stabala.. Š.L. 2, s.37     PDF
4 , 1893: II. Spružive ili izvlačive skele (grušt).. Š.L. 2, s.43     PDF
5 Piše Mijo Krišković, kot. šumar, 1897: Oblični brojevi ga rastuća stabla i prostorni metar.. Š.L. 6, s.241    PDF
6 Piše Mijo Krišković, kot. šumar., 1898: Nješto o voćarstvu kod imovnih obćina.. Š.L. 2, s.53     PDF
7 Piše Mijo Krišković, nadšumar, 1904: Nacrt izpravka priloga D) šumskomu zakonu od god. 1852.. Š.L. 1, s.15     PDF
8 Piše Mijo Krišković, nadšumar, 1904: Šumski sklop i oblici za proračunavanje drvne gromada sastojina.. Š.L. 8-9, s.478    PDF
9 Piše Mijo Krišković, nadšumar, 1904: Još jedan način proredjivanja ili proredni siek.. Š.L. 10, s.545    PDF
10 Piše Mijo Krišković, nadšumar, 1907: Kozje pitanje, uz osvrt na predlog karlobažkog narodnog zastupnika u saborskoj sjednici od 22. studena 1906. Š.L. 1, s.1     PDF


                UNDER CONSTRUCTION