KRALJIĆ, Branko
1 N. Butorac i B. Kraljić, 1939: Naučna ekskurzija zagrebačkih studenata šumarstva po Primorju u maju 1937 g.. Š.L. 1, s.42     PDF
2 Kraljić B., 1964: Uvjeti i problematika uvođenja 42-satnog radnog tjedna radnika u šumsko-privrednim organizacijama i poduzećima za preradu drva.. Š.L. 9-10, s.365    PDF
3 Kraljić B., 1965: Skraćenje radnog tjedna u anketiranim poduzećima šumarstva, drvne industrije i industrije celuloze i papira Jugoslavije. Š.L. 7-8, s.284    PDF
4 Kraljić B., 1965: Skraćenje radnog tjedna u anketiranim poduzećima šumarstva, drvne industrije i industrije celuloze i papira. Š.L. 9-10, s.391    PDF
5 Kraljić B., 1966: Povećanje produktivnosti u šumskoj privredi. Š.L. 9-10, s.416    PDF
6 Kraljić B., 1967: Radne jedinice u šumsko-privrednoj organizaciji. Š.L. 9-10, s.374    PDF
7 Kraljić B., 1967: Raspodjela dohotka u šumsko-privrednoj organizaciji. Š.L. 11-12, s.433    PDF
8 B. Kraljić, 1969: Financiranje biološke reprodukcije posječenog drva. Š.L. 3-4, s.114    PDF
9 Branko Kraljić, 1969: Najprikladniji sintetski pokazatelj vrijednosti drva na panju u svrhu bilanciranja uspjeha proizvodnje drva na panju. Š.L. 7-8, s.270    PDF
10 Kraljić, B., 1970: Priprema rada i proizvodnje, optimalna veličina šumarije i optimalni sistem njezina rukovođenja te uposlivanje diplomiranih inžinjera šumarstva. Š.L. 5-6, s.158    PDF
11 Kraljić, B., 1970: Procjena vrijednosti šuma i bilanciranje uspjeha u biološkoj šumskoj proizvodnji u Jugoslaviji. Š.L. 5-6, s.172    PDF
12 B. Kraljić , 1974: Problematika prikladnosti i ekonomičnosti snimanja multimomentnom metodom u šumarstvu. Š.L. 12, s.475    PDF
13 B. Kraljić, 1975: Šumska renta i ustavne odredbe. Š.L. 7-10, s.244    PDF
14 B. Kraljić, 1975: Pojednostavnjena stimulativna raspodjela u šumskoprivrednoj organizaciji na temelju izjednačenja uvjeta privređivanja. Š.L. 11-12, s.421    PDF
15 B. Kraljić, 1976: Odvajanje dijela dohotka, koji ovisi o izuzetno povoljnim prirodnim, tržišnim i ostalim uvjetima u šumarstvu. Š.L. 10-12, s.447    PDF
16 Kraljić, B., 1979: Aktualni ekonomsko-financijski i organizacioni problemi u reprodukciji šumarstva. Š.L. 9-10, s.411    PDF
17 Kraljić, B., Golubović, U., 1980: Ekonomske posljedice sušenja hrasta lužnjaka (Q. robur L.). Prethodna obavijest. Š.L. 1-2, s.3     PDF
18 Golubović, U., Kraljić, B., Mikloš, I., 1981: Šume i šumarstvo Kube.. Š.L. 8-9, s.381    PDF
19 Kraljić, B., 1982: Utvrđivanje osobnih dohodaka na temelju efekata minulog rada i njihova raspodjela na pojedine radnike u šumarstvu. Š.L. 6-8, s.221    PDF
20 Kraljić, B., 1982: Stimuliranje ulaganja u dugoročne biološke investicije u šumarstvu. Š.L. 9-10, s.359    PDF
21 Kraljić, B., 1982: Utvrđivanje i raspodjela osobnih dohodaka na osnovu minulog rada u šumarstvu prema Zakonu o proširenoj reprodukciji i minulom radu. Š.L. 11-12, s.453    PDF
22 Mikloš, I., Kraljić, B., Golubović, U., 1983: Šumarske bilješke sa studijskog boravka u Kini. Š.L. 7-8, s.361    PDF
23 Kraljić, B., 1983: Dinamika odnosa ostvarenog ukupnog prihoda, odnosno ostvarenog dohotka, i maksimalno mogućih osobnih dohodaka. Š.L. 9-10, s.413    PDF
24 Kraljić, B., 1985: Neke financijske posljedice nove organizacije šumarstva SR Hrvatske. Š.L. 5-6, s.211    PDF
25 Kraljić, B., 1985: Uspoređivanje financijskih podataka u šumarstvu postignutih u različitim godinama. Š.L. 5-6, s.249    PDF
26 Kraljić, B., 1985: Odvajanje ekstradohotka (renta) i raspoređivanje zajedničkog prihoda sa stanovišta ekonomskih zakonitosti. Š.L. 7-8, s.311    PDF
27 Kraljić, B., 1986: Odvajanje dijela dohotka zbog izuzetnih pogodnosti u šumarstvu i raspoređivanje zajedničkog prihoda na biološku reprodukciju šuma nakon izlaska novog Zakona o šumama. Š.L. 1-2, s.15     PDF
28 Kraljić, B., 1986: BERIBAK, N. i BIŠĆEVIĆ, A Deutsch-serbokroatisches Wortebuch der Forstwirtschaft .. Š.L. 5-6, s.240    PDF
29 Kraljić, B., Mikloš, I., 1987: Ekonomska opravdanost suzbijanja šumskih štetnika aviometodom. Š.L. 5-6, s.209    PDF
30 Kraljić, B. i Meštrić, B., 1988: Kako omogućiti jeftiniju a objektivniju procjenu asortimana drvne zalihe šumarske organizacije udruženog rada u svrhu bilanciranja uspjeha šumsko biološke reprodukcije drva. Š.L. 1-2, s.5     pdf
31 Kraljić, B., 1988: Nihad Berbak i Ahmed Biščević: WÖRTERBUCH DER HOLZWIRTSCHAFT DEUTSCH — SERBOKROATISCHES, Sarajevo 1988. . .. Š.L. 11-12, s.560    PDF
32 Kraljić, B., 1988: Oroszi Sander: KARSZTFASITÂS AZ OSZTRAK-MAGYAR MONARCHIABAN, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A HORVAT TENGER-MELIEKRE ÉS FIUME VAROSARA — A Magyar mezögazdasägi müzeuim evkönyve Közlemenyek, 1986—1987. Š.L. 11-12, s.560    PDF
33 Kraljić, B., 1989: BARANGOLASK A SOPRONI ERDOK BEN (Po šopranjskim šumama), Budapest, 1983.. Š.L. 1-2, s.89     PDF
34 Kraljić, B., 1989: Jean Michel Pinet: L´ECONOMIE DE LA CHASSE. Š.L. 3-5, s.201    PDF
35 Kraljić, B., 1989: Tri skice ekonomskih platformi za organizaciju šumarstva — od trojice profesora u Hrvatskoj. Š.L. 11-12, s.643    PDF
36 Kraljić, B., 1993: Lociranje financijskog (ne)uspjeha i poticajno planiranje zaposlenih u šumarstvu. Š.L. 11-12, s.543    PDF


                UNDER CONSTRUCTION