K., Đuro
1 Đ. Kovačić, 1962: Čišćenje guštika herbicidom 2, 4, 5, T. Š.L. 3-4, s.109    PDF
2 Đ. Kovačić, A. Krstinić, 1975: Uspijevanje nekih klonova stablastih vrba na čistinama Lonjskog polja. Š.L. 1-3, s.23     PDF
3 Sertić, V., Krstinić, A., Kovačić, B., Sekalec, Ž., 1983: Fizikalno-kemijska svojstva celuloze bijele vrbe (Salix alba L.) u odnosu na svojstva celuloze smjese nekih tvrdih i mekih listača. Š.L. 9-10, s.403    PDF
4 Kovačić, Đ. i Krstinić, A., 1984: Uspijevanje nekih klonova stablastih vrba na čistinama Lonjskog polja. Š.L. 3-4, s.107    PDF
5 Hren, V., Kovačić, Đ., Tomašević, A., 1984: Osvrt na pošumljavanje Omladinskih radnih akcija u ljetnim mjesecima na području Mediterana i Submediterana SR Hrvatske. Š.L. 7-8, s.341    PDF
6 Kovačić, Đ., 1987: Problematika gospodarenja šumama na kojima postoji pravo vlasništva (privatne šume) u Hrvatskoj. Š.L. 5-6, s.249    PDF
7 Kovačić, Đ., 1989: Stanje i razvojne mogućnosti šumarstva u Hrvatskoj. Š.L. 9-10, s.445    PDF
8 Meštrović, Š., Kovačić, Đ., 1991: Šume Hrvatske u svjetlu primjene prijedloga Zakona o denacionalizaciji i vraćanju oduzetih nekretnina —. Š.L. 6-9, s.333    PDF


                UNDER CONSTRUCTION