KOSOVIĆ, Bogoslav
1Studia B. Kosovića, ab. šum, 1892: Prigodom reorganizacije.. Š.L. 11, s.471    PDF
2Kosović Bogoslav, 1903: Uredjenje ponorah. Š.L. 7, s.355    PDF
3B. Kosović, 1905: Razdioba šuma z. z. u ličko-krbavskoj županiji.. Š.L. 9, s.388    PDF
4Piše B. Kosović, 1908: Podavanje patrolaca kr. drž. lugar. osoblju u području buduće ličke imovne občine.. Š.L. 5, s.181    PDF
5Napisao B. Kosović, kr. žup. šum. nadzornik, 1909: Pošumljenje krasa.. Š.L. 1, s.2     PDF
6Piše B. Kosović, kr. šum, nadzornik, 1910: Kultiviranje hrv. kraša.. Š.L. 2, s.62     PDF
7Piše B. Kosović, 1910: Medljika i uzroci sušenja hrašća po Hrvatskoj.. Š.L. 11, s.427    PDF
8Napisao B. Kosović, 1911: Izlet učestnika XXXV. glav. skupštine hrv.-slav šum. društva u šumu »Draganički lug« zem. zaj. Draganić, dne 11. kolovoza 1911.. Š.L. 9, s.342    PDF
9Piše B. Kosović, 1912: Stručna kritika i osobnosti.. Š.L. 6, s.237    PDF
10Piše B. Kosović. kr. zem. šum. nadzornik, 1912: Šumske štete i šumsko-odštetni cjenici.. Š.L. 11, s.413    PDF
11Piše B. Kosović, kr. zem. šum. nadzornik, 1913: "Odkupljivanje« podavanja gradje za opć. mostove po imov. obćinama.. Š.L. 4, s.129    PDF
12B. Kosović, kr. zem. šum. nadz. II. razr., 1914: Prvi šumarski stručni opis i nacrt šuma na Velebitu i Velikoj Kapeli od Dalmatinske medje do Mrkoplja i Ogulina.. Š.L. 1, s.4     PDF
13Priopćio B. Kosović, 1915: Red i instrukcija kako se imadu u buduće upravljati i uzčuvati šume vojne Krajine u kraljevini Slavoniji, te kako se pri izvršivanju tih svojih dužnosti imadu vladati šumari, koji će se za to postaviti.. Š.L. 5-6, s.139    PDF
14Priobćio B. Kosović, 1915: Urbar vinodolskih imanja knezova Zrinjskih. Prilog za povjest hrv. šumarstva.. Š.L. 11-12, s.279    PDF
15Piše B. Kosović, kr. zem. šum. nadz., 1916: Izračunavanje cijene drva na panju.. Š.L. 5-6, s.167    PDF


                UNDER CONSTRUCTION