KÖRÖSKENYI, Vladoj
1Köröškenji Vladoj, 1877: Izvješće o prvoj glavnoj skupštini hrvat.- slavon. šumarskoga družtva obdržavanoj dne 14. i 15. listopada 1876 u Zagrebu. Š.L. 1, s.1     PDF
2Köröškenji Vladoj, 1877: Spomenica hrvatsko-slavonskoga šumarskoga družtva glede onoga diela zakona VII. od godine 1875. ob uredjenju zemljarinskoga poreza, što govori ob iztraživanju čistoga prihoda šume i zatim glede naputka za procjenu šumah od 17. lipnja 1876. br. 24163, izdanoga radi provedbe toga zakona.. Š.L. 1, s.9     PDF


                UNDER CONSTRUCTION