KOČA, Gjuro Đuro Đorđe
1Saobćuje nadšumar Gj. Koča., 1885: Imela (Viscum album L.).. Š.L. 2, s.71     PDF
2Napisao nadšumar Gj. Koča, 1885: Razmatranje o njemačkoj carini i trgovini s drvi.. Š.L. 5, s.210    PDF
3Napisao nadšumar Gj. Koča, 1885: Normalni prirast, normalna zaliha i kameralna procjena.. Š.L. 9, s.356    PDF
4, 1885: Naši šumarsko-upravni i naučni odnošaji. Š.L. 9, s.373    PDF
5Razpravlja Gjuro Koča, nadšumar, 1885: Novi zakon o umirovljenju državnih činovnika i zakon o imovnih obćina.. Š.L. 11, s.434    PDF
6, 1885: Važnost djetelja u šumarstvu.. Š.L. 11, s.438    PDF
7Piše Gjuro Koča, nadšumar, 1885: Libanski cedri.. Š.L. 12, s.483    PDF
8Piše Gjuro Koča, nadšumar, 1886: Važnost stelje za šume i šumsko gospodarstvo.. Š.L. 5, s.199    PDF
9Piše Gj. Koča, 1886: Sastav šumskoga zraka i važnost ugljične kiseline po vegetaciju šuma.. Š.L. 7, s.305    PDF
10Piše Gj. Koča, nadšumar i šum. procjenitelj, 1888: Bavarske skrižaljke drvne zalihe kod procjene hrastovih šuma u brodskoj imovnoj obćini.. Š.L. 4, s.137    PDF
11Napisao Gj. Koča, nadšumar, 1888: Gubar (Ocneria H. S. dispar).. Š.L. 8, s.360    PDF
12Koča Dj. ( Vinkovci), 1924: Prilog poznavanju šišaka naših hrastova. Š.L. 5, s.260    PDF


                UNDER CONSTRUCTION