KNEŽEVIĆ, Đuro - Đuka
1Ing. Đ. Knežević, 1952: Leibundgut: Od prorede do uzgojnih mjera producije najveće vrijednosti. Š.L. 4, s.122    PDF
2Ing. Đ. Knežević, 1952: Značajna stogodišnjica. Š.L. 12, s.478    PDF
3Ing. Đ. Knežević, 1953: Domaći stručni listovi. Š.L. 4-5, s.252    PDF
4Ing. Đ. Knežević, 1953: Domaći stručni listovi. Š.L. 7-8, s.363    PDF
5Ing. Đ. Knežević, 1953: Ing. H. Bujukalić: Jedan prilog šumarskoj bibliografiji (1945—1953). Š.L. 11, s.483    PDF
6Ing. Đuro Knežević, 1956: Naprava za sabiranje sjemena sa stabala. Š.L. 5-6, s.186    PDF
7Ing. D. Knežević, 1957: Stanje šumarstva u nekim evropskim zemljama. Š.L. 3-4, s.119    PDF
8Knežević Đ., 1958: Metodologija selekcije topola.. Š.L. 1-2, s.38     PDF
9Knežević Đ., 1958: Današnje stanje šuma u svijetu (prema podacima FAO). Š.L. 3-4, s.136    PDF
10Knežević Đ., 1958: Domaći stručni časopisi: Šumarstvo 3—12/1957. 1—2/1958. — Gozdarski vestnik 1—9/1957. — Les 1—10/1957. — Narodni šumar 1—12/1957. — Drvna industrija 1—12/1957.. Š.L. 5-6, s.222    PDF
11Knežević Đ., 1958: Utjecaj insektcida na ponik i sadnice (Les. hozj. 4/1958.). Š.L. 7-9, s.313    PDF
12Knežević Đ., 1958: Nevaljalo i bolje — Prilog šumarskoj terminologiji. Š.L. 7-9, s.328    PDF
13Knežević Đ., 1958: Domaći stručni časopisi: Šumarstvo 1—6/1958. — Narodni Šumar 1—9/1958. — Gozdarski vestnik 1—5/1958. — Drvna industrija 1—8/1958.. Š.L. 10, s.364    PDF
14Knežević Đ., 1958: Kad će u proljeće početi serija šum. požara? Nomogram predviđanja opasnosti (Les. hozj. 4/1958.). Š.L. 10, s.367    PDF
15Knežević Đ., 1958: Deutsche forstliche Bibliographie. Š.L. 11-12, s.453    PDF
16Knežević Đ., 1958: Hubert Hugo Hilf: Arbeitswissenschaft, München, 1957. Š.L. 11-12, s.453    PDF
17Knežević Đ., 1958: Buchholz-Klemm: Forstwirtschaftliches Fachwörterbuch, Berlin 1957.. Š.L. 11-12, s.453    PDF
18Knežević Đ., 1958: Göhre K.: Die Robinie und ihr Holz, Berlin 1952.. Š.L. 11-12, s.453    PDF
19Knežević Đ., 1958: Šume i šumarstvo u Švedskoj (Les. hozj. br. 5/1958.). Š.L. 11-12, s.454    PDF
20D. Knežević, 1959: Izgrađivanje šumarstva u Etiopiji. Š.L. 1-3, s.68     PDF
21Đ. Knežević, 1959: Šume Kanade. Š.L. 1-3, s.70     PDF
22Đ. Knežević, 1959: Šume i šumarstvo Vjetnama. Š.L. 1-3, s.74     PDF
23Knežević Đ., 1959: Smreka, šmrca ili omorika?. Š.L. 4-5, s.134    PDF
24Đ. Knežević, 1959: Kuda ide šumarstvo?. Š.L. 6-7, s.233    PDF
25Đ. Knežević, 1959: Po švedskim šumama. Š.L. 6-7, s.237    PDF
26Đ. Knežević, 1959: Šume i šumarstvo Norveške. Š.L. 8-9, s.342    PDF
27Đ. Knežević, 1959: Šumarstvo u Turskoj. Š.L. 10-11, s.393    PDF
28Đ. Knežević, 1959: Šumoprivreda Latinske Amerike. Š.L. 10-11, s.394    PDF
29Đ. Knežević, 1959: Položaj austrijskog šumarstva s obzirom na evropsku integraciju. Š.L. 10-11, s.397    PDF
30Đ. Knežević, 1959: Evropska šumoprivreda u svijetlu poljoprivredno, političke integracije. Š.L. 12, s.466    PDF
31Knežević Đuro, 1960: Upotreba cinkova fosfida u borbi s miševima. Š.L. 1-2, s.59     PDF
32Knežević Đuro, 1960: Domaći stručni časopisi. Š.L. 3-4, s.125    PDF
33Knežević Đuro, 1960: Stanje i razvitak šumarstva u Nj. D. R.. Š.L. 3-4, s.127    PDF
34Knežević Đuro, 1960: Prašenje i prskanje šuma helikopterom. Š.L. 3-4, s.128    PDF
35Knežević Đuro, 1960: Problemi i važnost tehničke pomoći u šumarstvu. Š.L. 5-6, s.189    PDF
36Knežević Đuro, 1960: Peti svjetski kongres šumara. Š.L. 7-8, s.254    PDF
37Knežević Đuro, 1960: Pauci u šumi. Š.L. 7-8, s.256    PDF
38Knežević Đuro, 1960: Kroz šume SAD — Nesterov. Š.L. 7-8, s.257    PDF
39Knežević Đuro, 1960: Domaći stručni časopisi. Š.L. 9-10, s.335    PDF
40Knežević Đuro, 1960: Gospodarenje šumama u SAD. Š.L. 9-10, s.338    PDF
41Knežević Đuro, 1960: Osobitosti šumoprivrede Poljske. Š.L. 9-10, s.341    PDF
42Knežević Đuro, 1960: Domaći stručni časopisi. Š.L. 11-12, s.399    PDF
43Knežević Đuro, 1960: O iskorišćavanju šuma u Sovjetskom Savezu. Š.L. 11-12, s.402    PDF
44Knežević Đuro, 1960: Šume NR Albanije. Š.L. 11-12, s.404    PDF
45Knežević Đ., 1961: Šume Mongolije. Š.L. 3-4, s.167    PDF
46Knežević Đ., 1961: Novi Zeland. Š.L. 5-6, s.236    PDF
47Knežević D., 1961: Šumarstvo Bugarske. Š.L. 5-6, s.237    PDF
48Knežević Đ., 1961: Buchholz: Šumarstvo i drvna industrija u Sovj. Savezu. Š.L. 5-6, s.239    PDF
49Knežević Đ., 1961: Weck i Wiebecke: Svjetska šumoprivreda i njemačko šumsko gospodarenje i drvarska industrija. Š.L. 5-6, s.240    PDF
50Knežević Đ., 1961: Šumarstvo Maroka. Š.L. 7-8, s.326    PDF
51Knežević Đ., 1961: Rasadnici u SAD. Š.L. 7-8, s.328    PDF
52Knežević Đ., 1961: Šume Finske. Š.L. 7-8, s.329    PDF
53Knežević Đ., 1961: Da li šuma daje ili oduzima vodu?. Š.L. 7-8, s.330    PDF
54Knežević D., 1961: Održavanje je šuma životno pitanje Evrope. Š.L. 9-10, s.411    PDF
55Knežević Đ., 1962: Nobelova nagrada za fotosintezu. Š.L. 3-4, s.137    PDF
56Knežević Đ., 1962: Ekskurzija fitobiologa Finskom i Norveškom. Š.L. 3-4, s.146    PDF
57Knežević Đ., 1962: Büsgen M. — Bau und Leben unserer Waldbäume. Š.L. 3-4, s.150    PDF
58Knežević Đ., 1962: Referati održani na IV Jugosl. šum. kongresu u Zagrebu. Š.L. 7, s.245    PDF
59Knežević Đ., 1962: Referati održani na IV Jugosl. šum. kongresu u Zagrebu 17. VI 1962. godine. Š.L. 11-12, s.436    PDF
60Knežević Đ., 1963: Putokaz za tehnički progres u šumoprivredi SSSR. Š.L. 5-6, s.246    PDF
61Knežević Đ., 1963: Jedan naš uspjeh. Š.L. 7-8, s.333    PDF
62Knežević Đ., 1963: Organizacija i uprava u šumarstvu i drvar. ind. SSSR. Š.L. 7-8, s.334    PDF
63Knežević Đ., 1964: Naš gost iz SSSR.. Š.L. 1-2, s.81     PDF
64Knežević Đ., 1964: E. i G. Buchholz — Životinjski svijet i lov u Rusiji tokom historije. Š.L. 1-2, s.89     PDF
65Knežević D., 1964: Šumarski časopisi u Sovjetskom Savezu.. Š.L. 3-4, s.157    PDF
66Knežević Đ., 1964: Novost u tehnici određivanja drvne mase sastojina. Š.L. 9-10, s.436    PDF
67Knežević Đ., 1964: Sjećanja na A. Dumengjića, druga i čovjeka.. Š.L. 11-12, s.541    PDF
68Knežević Đ., 1965: Šumarstvo Poljske.. Š.L. 5-6, s.270    PDF
69Knežević B., 1965: Šume DR Vijetnama.. Š.L. 9-10, s.469    PDF
70Knežević Đ., 1965: Zaključci Međunarodnog simpoziuma o makroekonomici šumarstva i drvarske industrije u Varšavi 6—9. VIII 1965.. Š.L. 9-10, s.470    PDF
71Knežević Đ., 1966: Šumarstvo Rumunjske.. Š.L. 5-6, s.331    PDF
72Knežević Đ., 1966: Šumarstvo u Austriji. Š.L. 11-12, s.551    PDF
73Knežević Đ., 1967: Gospodarenje šumama u Mađarskoj. Š.L. 1-2, s.73     PDF
74Knežević Đ., 1967: Šume i šumarstvo Španije. Š.L. 3-4, s.175    PDF
75Knežević Đ., 1967: Šumarstvo Finske. Š.L. 5-6, s.257    PDF
76Knežević Đ., 1967: Nešto o šumarstvu Indije. Š.L. 7-8, s.341    PDF
77Knežević Đ., 1968: Šum. fond Sovj. saveza.. Š.L. 11-12, s.468    PDF
78Đ. Knežević, 1969: 50 godina sovjetske šumoprivrede. Š.L. 5-6, s.217    PDF
79Đ. Knežević, 1969: Polustoljetni put šumarske nauke u Sovjetskom savezu. Š.L. 7-8, s.300    PDF


                UNDER CONSTRUCTION