K., Josip
1Knepr, J., 1999: Usporedno istraživanje rada motornih čistača i motorne lančane pile. Š.L. 3-4, s.133
2Knepr, J., Presečan, M., 1999: Rasprava o problematici šteta od divljači te drugih počinitelja i uzroka. Š.L. 3-4, s.154    PDF
3Starčević, T., Dundović, J., Knepr, J., 2002: Šumski ekosustav u okolnostima odvojenog gospodarenja šumom i lovištem. Š.L. 11-12, s.595
4Knepr, J., 2003: Mirko Babić (1937 – 2002). Š.L. 1-2, s.95     PDF
5Knepr, J., 2003: Ladislav Molnar – Laci (1922 – 2002). Š.L. 1-2, s.96     PDF
6Knepr, J., 2004: Josip Tumbri (1920 – 2003). Š.L. 3-4, s.220    PDF
7Knepr, Josip, 2009: Razmišljanja, nedoumice, pitanja i kritike u svezi s prijedlogom Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lovstvu RH. Š.L. 5-6, s.333    PDF
8Knepr, Josip, 2011: Zvonko Podlesak (1931–2011). Š.L. 5-6, s.334    PDF
9Josip Knepr, 2014: SRĐAN POPOVIĆ – SRĐO, dipl. ing. šum. (1937–2013). Š.L. 1-2, s.111    PDF
10Josip Knepr, Đuro Kauzlarić, 2015: Mr. sc. DANE BJELOBABA, dipl. ing. šum. (1934–2015). Š.L. 1-2, s.114    PDF
11Josip Knepr, 2015: KOMENTAR NA ODGOVOR PREDSJEDNIKA UPRAVE HRVATSKIH ŠUMA d.o.o. ZAGREB NA PISMO PREDSJEDNIKA HRVATSKOGA ŠUMARSKOGA DRUŠTVA: PUNO LIJEPIH RIJEČI, MALO ODGOVORA. Š.L. 3-4, s.191    PDF
12Josip Knepr, 2015: LOVSTVO BJELOVARSKOGA KRAJA OD 1974/75. DO 2010/11. L0VNE GODINE. Š.L. 7-8, s.391    PDF
13Josip KNEPR, 2018: Mr. sc. BOGOMIL HRIBLJAN, dipl. ing. šum. (1931.-2018.). Š.L. 5-6, s.343    PDF
14Josip Knepr, 2020: Anton Škunca Toni, dipl. ing. šum.(1931.- 2019.). Š.L. 3-4, s.224    PDF


                UNDER CONSTRUCTION