KEVO, Ratko
1Ing. R. Kevo, 1957: Konzervacija i liječenje starih stabala. Š.L. 5-6, s.223    PDF
2Kevo R., 1959: Problem i potreba stavljanja područja mljetskih jezera pod najvišu organiziranu formu zaštite prirode. Š.L. 10-11, s.355    PDF
3Kevo R., 1961: Zaštita prirode u Hrvatskoj. Š.L. 7-8, s.326    PDF
4Kevo R., 1964: Nacionalni parkovi — mogućnosti primjene zaštitnih mjera.. Š.L. 3-4, s.134    PDF
5Kevo, R., 1972: Racionalno korišćenje i upravljanje šumama — velik doprinos šumarstva u očuvanju i poboljšanju čovjekove prirodne okoline. Š.L. 11-12, s.415    PDF


                UNDER CONSTRUCTION