K., Ante
1Piše A. Kern, 1898: Uređenje prebornih šumah.. Š.L. 8-9, s.300    PDF
2Piše A. Kern., 1899: Pravilnik za zemljištne zajednice.. Š.L. 1, s.1     PDF
3Kern Ante, 1903: Procjena jelovih i smrekovih stabala u našim prebornim šumama.. Š.L. 8-9, s.381    PDF
4Kern Ante, 1903: Neke crne točke u uzgoju i njezi sastojina na kraškom tlu.. Š.L. 11, s.616    PDF
5Razpravlja F. Kern, 1907: S kojih razloga nenapreduje šumarstvo i t. d.. Š.L. 8, s.289    PDF
6Piše A. Kern, 1909: Proračunanje drvne zalihe i prirasta u prebornim šumama.. Š.L. 4, s.142    PDF
7Napisao A Kern., 1909: Gospodarstvena osnova za šumu kr. i slob. glavnoga grada Zagreba.. Š.L. 5, s.161    PDF
8Piše A. Kern, 1910: Gradnja šumarskih kuća (šumarija). Š.L. 12, s.465    PDF
9Piše A. Kern, 1913: Nacrti za gradnju šumarija.. Š.L. 2, s.41     PDF
10Napisao Ante Kern, kr. zem. šum. nadzornik, 1916: Praksa uredjenja šuma u opće, a kod zem. zajednica napose.. Š.L. 1-2, s.5     PDF
11Napisao Ante Kern, kr. šumar, nadzornik., 1917: Praksa uređenja šuma u opće, a kod zem. zajednica napose.. Š.L. 7-8, s.249    PDF


                UNDER CONSTRUCTION