KARAVLA, Josip
1 J. Karavla, 1962: Prilog opisu nalazišta egzota i nekih forma naših autohtonih vrsta na području nekih zagrebačkih parkova. Š.L. 7, s.224    PDF
2 I. Karavla, 1971: Neka opažanja o samooplodnji, unutarvrsnoj i međuvrsnoj hibridizaciji naših autohtonih vrsta lipa. Š.L. 5-6, s.150    PDF
3 Karavla, J., 1972: Parkovi Samobora i njihova dendrološka važnost. Š.L. 1-2, s.1     PDF
4 Karavla, J., 1975: Emilija Vukičević: Dekorativna dendrologija. Š.L. 1-3, s.90     PDF
5 Karavla, J., 1979: Sjemenska plantaža malolisne lipe (Tillia cordata Mill.) na području Šumarije Otok. Š.L. 7-8, s.333    PDF
6 mr. Josip Karavla, 1981: Mishin Khalaf Mohamood: Estetsko-rekreativna i socijalna funkcija parkova i zelenih površina Bagdada. Š.L. 10-12, s.469    PDF
7 Karavla, J., 1982: Autohtona šumska dendroflora kao mogući izvor hrane —. Š.L. 6-8, s.263    PDF
8 Karavla, J., 1994: Dendrološka i šumsko-uzgojna važnost starih parkova u Samoboru. Š.L. 7-8, s.221    pdf
9 Josip Karavla, 1996: Londonski parkovi s osobitim osvrtom na dendrofloru u Greenwich parku. Š.L. 5-6, s.225    pdf
10 Karavla, J., Bertović, S., 1996: Vrtlarska enciklopedija biljaka i cvijeća. Š.L. 9-10, s.431    PDF
11 Bertović, S., Generalović, M., Karavla, J., Martinović, J., 1997: Priroda i parkovni objekti u općini Rijeka. Š.L. 3-4, s.133    pdf
12 Josip Karavla, 2006: Dendrološke karakteristike zelene potkove grada Zagreba s prijedlogom obnove njezinoga istočnog dijela. Š.L. 1-2, s.31     pdf


                UNDER CONSTRUCTION