K., Stjepan
1 Ing. Stj. Kanoti., 1931: Mali šumski posjedi Hrvatskog Zagorja.. Š.L. 1, s.1     PDF
2 Ing. Stjepan Kanoti, 1934: Organizacija šumarske službe.. Š.L. 7, s.314    PDF
3 Ing. Stj. Kanoti, 1942: Zadružno šumsko gospodarstvo.. Š.L. 1, s.9     PDF


                UNDER CONSTRUCTION