K., Mirjana
1 Kalinić Bojanin M., 1958: Međunarodna konferencija po pitanju geneze, klasifikacije i kartografije tla jugoistočne Evrope. Š.L. 11-12, s.448    PDF
2 Kalinić Mirjana, 1960: Prilog poznavanju šumskih tala Bosutskog područja. Š.L. 9-10, s.317    PDF
3 Ing. M. Kalinić, 1961: Primjena fotogrametrije u pedološkim istraživanjima.. Š.L. 7-8, s.270    PDF
4 Kalinić M., 1961: Simpozion o problemima pedologije i đubrenja u intenzivnoj šum. proizvodnji, Maglaj, juna 1961.. Š.L. 9-10, s.403    PDF
5 Kalinić M., 1961: Kovačević J.: Pregled travnjaka durmitorsko-sinjajevinske i Centralne oblasti Crne Gore. Š.L. 11-12, s.479    PDF
6 Kalinić M., 1962: Buringh: Razvoj metoda aerofotointerpretacije. Š.L. 8, s.294    PDF
7 Kalinić M., 1963: Duchaufour — Pédologie. Š.L. 1-2, s.87     PDF
8 Kalinić M., 1963: Odnos nekih naših vrsta drveća i sastojina prema tipovima tla. Š.L. 3-4, s.111    PDF
9 Kalinić M., 1963: II Kongres Jug. društava za proučavanje zemljišta. Š.L. 7-8, s.329    PDF
10 Kalinić M., 1963: Anučin — Lesoustrojstvo. Š.L. 9-10, s.410    PDF
11 Kalinić M., 1964: Šumakov, V.S.: Tipovi šumskih kultura i plodnost tla. Š.L. 1-2, s.87     PDF
12 Kalinić M., 1964: Pedogenetsko proučavanje tala i izrada pedološke karte SR Hrvatske.. Š.L. 9-10, s.434    PDF
13 Kalinić M., 1966: Pokus gnojidbe u kulturi smrče i japanskog ariša u Klosterhedenu (Holstener—Jorgensen). Š.L. 5-6, s.331    PDF
14 Kalinić M., 1966: Simptomi nedostatka kalija i magnezija u gnojidbenim pokusima kod plantaža smrče na Jutlandu (Holstener, Jorgensen). Š.L. 7-8, s.394    PDF
15 Kalinić M., 1967: Marić L. — Terra rossa u Karstu Jugoslavije. Š.L. 3-4, s.171    PDF
16 Kalinić M., 1968: Pedogenetsko proučavanje tala i izrada pedološke karte Hrvatske. Š.L. 7-8, s.314    PDF
17 Kalinić, M., 1970: Karakteristike tala bukovih i hrastovih sastojina Psunja. Š.L. 11-12, s.391    PDF
18 Kalinić, M., 1971: Bert Schut — Topole u šumi, gradu i krajoliku. (Populirien in bos, stad en landschap), 1970.. Š.L. 9-10, s.339    PDF
19 Kalinić, M., 1973: Četvrti kongres jugoslavenskog društva za proučavanje zemljišta. Š.L. 1-2, s.58     PDF
20 M. Kalinić, 1974: Klasifikacija tala slavonskog sredogorja. Š.L. 1-2, s.21     PDF
21 M. Kalinić, 1975: Prilog klasifikaciji tala pod šumom bukve i jele na Medvednici. Š.L. 1-3, s.3     PDF
22 M. Kalinić, 1975: Osobine tala šume crne johe (Frangulo-Alnetum glutinosae Rauš 1968) u bazenu Spačva. Š.L. 11-12, s.447    PDF
23 M. Kalinić, 1977: LAZAREVIĆ, R.: Geomorfologija. Š.L. 3-4, s.196    PDF
24 M. Kalinić, 1978: Sto godina »Zemljoznanstva« Mije Kišpatića.. Š.L. 8-10, s.365    PDF
25 Kalinić, M., 1979: Oštećenje zemljišta i problemi njegove zaštite na III jugoslavenskom simpoziju. Š.L. 9-10, s.479    PDF
26 Kalinić, M., 1980: Prvo savjetovanje o integralnoj fotointerpretaciji u Zagrebu. Š.L. 7-8, s.366    PDF


                UNDER CONSTRUCTION