K., Zvonimir
1 Z. Kalafadžić, 1962: Reambulacija međa šuma općenarodne imovine u NR Hrvatskoj. Š.L. 5-6, s.185    PDF
2 Kalafađić, Z., 1972: B. Husch — Planiranje inventarizacije šuma (Planning a Forest Inventory), izdanje FAO, Rim 1971, 17, prikaz. Š.L. 7-8, s.308    PDF
3 Z. Kalafadžić, 1973: Današnje mogućnosti primjene fotointerpretacije u zaštiti šuma. Š.L. 5-6, s.149    PDF
4 Kalafadžić, Z., 1973: Schweizerische Zeitschrift für Forstwesen, 1970, 1—12.. Š.L. 5-6, s.244    PDF
5 Kalafadžić, Z., 1973: Forstwissenschaftliches Centralblatt (Forstw. Cbl.), 1971, 1—6. Š.L. 5-6, s.246    PDF
6 Kalafadžić, Z, 1973: Forstwissenschaftiches Centralblatt (Forstw. Cbl), 1972, 1-6. Š.L. 5-6, s.247    PDF
7 Kalafadžić, Z., 1973: Ott, Ernst — Erhebungen über den gegenwärtigen Zustand des Schweizer Waldes als Grundlage waldbaulicher Zielsetzungen (Istraživanja sadašnjeg stanja šuma u švicarskoj kao temelj šumsko-uzgojnog planiranja, 1972.. Š.L. 5-6, s.247    PDF
8 Kalafadžić, Z., 1973: Application of Remote Sensors in Forestry (Primjena daljinskog istraživanja u šumarstvu — Izvještaj Sekcije 25 IUFRO-a). Š.L. 5-6, s.248    PDF
9 Z. Kalafađić, 1974: Ing. Branislav Jurašković. Š.L. 1-2, s.79     PDF
10 Kalafađić, Z., 1974: Schweizerische Zeitschrift für Forstwesen 1971, 1972. Š.L. 5-6, s.242    PDF
11 Kalafađić, Z., 1974: Forstwissenschaftliches Centralblatt 1973.. Š.L. 7-9, s.362    PDF
12 Kalafadžić, Z., 1974: Centralblatt für das gesamte Forstwesen 1972, 1973. Š.L. 7-9, s.363    PDF
13 Kalafadžić, Z., 1975: Schweizerische Zeitschrift für Forstwesen, god. 1973. i 1974. Š.L. 1-3, s.93     PDF
14 Kalafadžić, Z., 1975: Centralblatt für das gesamte Forstwesen, 1974. god. br. 1-4.. Š.L. 1-3, s.96     PDF
15 Kalafadžić, Z., 1975: Forstwirtschaftliches Centralblatt (forw. Cbl.), god. 1974. br. 1-6. Š.L. 1-3, s.97     PDF
16 Kalafadžić, Z., 1975: Forstarchiv 1972, 1973. i 1974. Š.L. 7-10, s.373    PDF
17 Z. Kalafadžić, 1976: Beiträge zur Methodik der Waldinventur. Š.L. 3-4, s.185    PDF
18 Z. Kalafadžić, 1976: Allgemeine Forst- und Jagd-Zeitung, 1974. Š.L. 3-4, s.186    PDF
19 Z. Kalafadžić, 1976: Allgemeine Forst- und Jagd-Zeitung, 1975. Š.L. 3-4, s.187    PDF
20 Z. Kalafadžić, 1976: Forstarchiv, 1975.. Š.L. 5-6, s.279    PDF
21 Z. Kalafadžić, 1976: Schweizerische Zeitschrift für Forstwesen, 1975. Š.L. 5-6, s.280    PDF
22 Z. Kalafadžić i Z. Horvatić, 1976: Metoda poluokularne procjene visine stabala u stereomodelu. Š.L. 10-12, s.481    PDF
23 Z. Kalafadžić, 1977: FORSTWISSENSCHAFTLICHES CENTRALBLATT 1975. Š.L. 3-4, s.199    PDF
24 Z. Kalafadžić, 1977: CENTRALBLATT für das gesamte Forstwesen 1975.. Š.L. 3-4, s.201    PDF
25 Z. Kalafadžić, 1977: Prvi naš magistar šumarskih znanosti s radnjom iz šumarske fotogrametrije. Š.L. 3-4, s.211    PDF
26 Z. Kalafadžić, 1977: Primjena toplinskih infracrvenih snimaka u zaštiti šuma od požara. Š.L. 10-12, s.467    PDF
27 Z. Kalafadžić, 1978: ALLGEMEINE FORST- UND JAGDZEITUNG, 1976, 1977.. Š.L. 4-5, s.196    PDF
28 Z. Kalafadžić, 1978: CENTRALBLATT für das gesamte Forstwesen 1976.. Š.L. 4-5, s.197    PDF
29 Z. Kalafadžić, 1978: FORSTARCHIV, 1976, 1977.. Š.L. 4-5, s.198    PDF
30 Z. Kalafadžić, 1978: FORSTWISSENSCHAFTLICHES CENTRALBLATT, 1976, 1977.. Š.L. 4-5, s.199    PDF
31 Z. Kalafadžić, 1978: SCHWEIZERISCHE ZEITSCHRIFT für Forstwesen, 1976, 1977.. Š.L. 4-5, s.200    PDF
32 Kalafadžić, Z., 1984: Visoko priznanje prof. dr ZDENKU TOMAŠEGOVIĆU, pioniru primjene fotogrametrije i fotointerpretacije u našem šumarstvu. Š.L. 11-12, s.493    PDF
33 Kalafadžić, Z. i Horvatić, Z., 1985: Metode kartiranja busolnih vlakova u šumarskoj praksi. Š.L. 11-12, s.553    PDF
34 Kalafadžić, Z., 1986: Inventarizacija i nadzor ugroženih šuma na Konferenciji IUFRO S4 02 i S6 05 1985 u Zürichu. Š.L. 11-12, s.549    PDF
35 Kalafadžić, Z., 1987: Primjena infracrvenih kolornih aerosnimaka u šumarstvu. Š.L. 1-2, s.61     PDF
36 Kalafadžić, Z., 1987: Sastanak šumara i istraživača vegetacije — fotointerpretatora u Jugoslavenskoj Akademiji znanosti i umjetnosti Zagreb 26 01 1986. Š.L. 1-2, s.84     PDF
37 Kalafadžić, Z., 1987: Indijanci i čovjekov okoliš. Š.L. 5-6, s.277    PDF
38 Kalafadžić, Z., Kušan, V., 1989: Opadanje prirasta jele (Abies alba L.) kao posljedica novonastalih oštećenja u Gorskom kotaru. Š.L. 9-10, s.415    PDF
39 Kalafadžić, Z. i Kušan, V., 1990: Definiranje stupnja oštećenosti šumskog drveća i sastojina. Š.L. 11-12, s.517    PDF
40 Kalafadžić, Z., Kušan, V., 1991: Visoka tehnologija u inventuri šuma. Š.L. 10-12, s.509    PDF
41 Kalafadžić, Z., Kušan, V., Horvatić, Z. i Pernar, R., 1993: Oštećenost šuma i neki čimbenici okoliša u šumskom bazenu »Spačva«. Š.L. 6-8, s.281    PDF
42 Kalafadžić, Z., Kušan, V., 1993: Mogućnosti pridobivanja informacija o šumama iz umjetnih zemljinih satelita. Š.L. 6-8, s.293    PDF
43 Kalafadžić, Z., 1994: Koncepcija potrajnog gospodarenja šumama u sjevernom i umjerenom klimatskom području. Š.L. 9-10, s.322    PDF
44 Kalafadžić, Z., 1994: Prva godina rada sveeuropske šumarske znanstvene ustanove, »EUROPSKI ŠUMARSKI INSTITUT« (EUROPEAN INSTITUTE - EFI) Joensuu, Finska. Š.L. 9-10, s.323    PDF
45 Kalafadžić, Z., 1994: Nazivlje za europske šumarske karte. Š.L. 9-10, s.323    PDF
46 Kalafadžić, Z., 1995: Prof. dr. sc. Zdenko Tomašegović. Š.L. 11-12, s.437    PDF


                UNDER CONSTRUCTION