J., Mato
1 Jurković, M., 1984: Prilog izučavanju vegetativnog razmnožavanja jorgovana (Syringa vulgaris L.). Š.L. 11-12, s.497    PDF
2 Jurković, M., 1985: Zakorjenjavanje reznica metasekvoje. Š.L. 5-6, s.219    PDF
3 Jurković, M., 1988: Fruktifikacija i subspontano razmnožavanje drvenastih egzota u arboretumu Botaničkog vrta u Zagrebu. Š.L. 7-8, s.327    PDF
4 Jurković, M., 1989: Genofond drvenastih egzota Botaničkog vrta i nekih zagrebačkih parkova. Š.L. 1-2, s.5     PDF
5 Jurković, M., 1989: Botanički vrt Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 1889—1989.. Š.L. 9-10, s.498    PDF
6 Jurković, M., 1990: Fenološke karakteristike nekih drvenastih egzota. Š.L. 6-8, s.237    PDF
7 Jurković, M., 1992: Generativno razmnožavanje divuze (Styrax officinalis L.). Š.L. 6-8, s.249    PDF
8 Jurković, M., 1993: Razmnožavanje božikovine (Ilex aquifolium L.). Š.L. 1-2, s.17     PDF
9 Jurković, M., 1994: Nove vrste dendroflore introducirane na području Hrvatske. Š.L. 11-12, s.339    pdf
10 Jurković, M., Jurković-Bevilacqua, B., 1995: Nalazište obalnog mamutovca — Sequoia sempervirens (D. Don) Endl. u Zagrebu. Š.L. 9-10, s.335    pdf
11 Jurković, M., Jurković-Bevilacqua, B., 1996: Golemi mamutovac - Sequoiadendron Giganteum (Lindl.) Buchh. u zagrebačkim parkovima. Š.L. 1-2, s.47     pdf
12 Jurković, M., Jurković-Bevilacqua, B., 1996: Introdukcija i aklimatizacija drvenastih egzota-četinjače - u zagrebačkim parkovima. Š.L. 7-8, s.327    pdf
13 Jurković, M., 1997: Školski botanički vrt u Kaštel-Lukšiću. Š.L. 3-4, s.171    pdf
14 Jurković, M., Jurković-Bevilacqua, B., 1997: Prilog introdukciji i aklimatizaciji drvenastih egzota - listače - u zagrebačkim parkovima. Š.L. 5-6, s.269    pdf


                UNDER CONSTRUCTION