J., Borislav
1 B. Jureša, 1976: Sušenje hrasta, jasena i brijesta u razdoblju 1950—1974. na području ŠG »Hrast«, Vinkovci. Š.L. 1-2, s.61     PDF
2 Jureša, B., 1988: Sušenje šuma na području jugoistočne Slavonije. Š.L. 1-2, s.51     PDF
3 Jureša, B., 1991: Četinjače na području istočne Slavonije. Š.L. 10-12, s.489    PDF


                UNDER CONSTRUCTION