JOVANOVAC, Antun
1 Sastavio A. Jovanovac, kr. šum. savjetnik, 1920: Iskorišćivanje većih šumskih kompleksa pri provedbi agrarne reforme.. Š.L. 1-3, s.18     PDF
2 Ing. Antun Jovanovac (Zagreb) , 1922: O prinosu (tangenti) vlasnika nedrž. šuma za šumsku upravu. Š.L. 12, s.798    PDF
3 Ing. Antun Jovanovac (Varaždin), 1925: Važnost “normale” kog uređivanja prebornih šuma.. Š.L. 5, s.288    PDF


                UNDER CONSTRUCTION