J., Hranislav
1 Sabadi, R., Jakovac, H., 1982: Sirovinski izvori prerade drva u SR Hrvatskoj. Š.L. 6-8, s.231    PDF
2 Sabadi, R., Bijelić, B., Jakovac, M., 1983: Gospodarski rezultati poslovanja u šumarstvu i problemi budućeg razvitka. Š.L. 11-12, s.477    PDF
3 Sabadi, R., Krznar, A., Jakovac, H., 1988: Koliko društvena zajednica pridonosi održavanju i proširenju potencijala općih koristi od šuma. Š.L. 5-6, s.255    PDF
4 Sabadi, R., Krznar, A., Jakovac, H. i Miler, N., 1988: Što se može dogoditi?. Š.L. 7-8, s.367    PDF
5 Sabadi, R., Krznar, A., Jakovac, H., Miler, N., 1989: Replika na članak dipl. ing. D. Bedžule »Vrijeme za eksperimente je isteklo«. Š.L. 9-10, s.488    PDF
6 Jakovac, H., 1995: Zapisnik 6. sjednice Upravnog odbora Hrvatskoga šumarskog društva. Š.L. 3, s.109    PDF
7 Jakovac, H., 1995: Osnivačka skupština Hrvatskog šumarskog društva HR Herceg-Bosne. Š.L. 9-10, s.353    PDF
8 Jakovac, H., 1995: Dani hrvatskog šumarstva. Š.L. 9-10, s.354    PDF
9 Jakovac, H., 1996: Zapisnik 8. sjednice Upravnog odbora Hrvatskoga šumarskog društva. Š.L. 1-2, s.82     PDF
10 Jakovac, H., 1996: Juro ČAVLOVIĆ. Š.L. 7-8, s.371    PDF
11 Jakovac, H., 1996: Ivan MARTINIĆ. Š.L. 7-8, s.375    PDF
12 Jakovac, H., 1996: Zapisnik sa 9. sjednice U. O. HŠD-a. Š.L. 7-8, s.377    PDF
13 Jakovac, H., 1996: Božidar Longin, dipl. inž. šum.. Š.L. 9-10, s.436    PDF
14 Jakovac, H., 1996: Ivan Pleše, dipl. inž. šum. Š.L. 9-10, s.436    PDF
15 Jakovac, H., 1996: Zapisnik sa 100. skupštine HŠD-a .. Š.L. 9-10, s.443    PDF
16 Gračan, J., Jakovac, H., Martinić, I., 1996: Program proslave 150-te obljetnice Hrvatskoga šumarskog društva i 120-te obljetnice Šumarskog lista.. Š.L. 9-10, s.446    PDF
17 Jakovac, H., 1996: Proslava 150-te obljetnice Hrvatskoga šumarskog društva i 120-te obljetnice neprekidnog tiskanja Šumarskog lista. Š.L. 11-12, s.519    PDF
18 Jakovac, H., 1996: Milan Presečan, dipl. inž. šum.. Š.L. 11-12, s.538    PDF
19 Jakovac, H., 1996: Herbert Krauthacker, dipl. inž. šum. Š.L. 11-12, s.539    PDF
20 Jakovac, H., 1996: Davorin KAJBA. Š.L. 11-12, s.541    PDF
21 Jakovac, H., 1997: Željko Španjol. Š.L. 1-2, s.94     PDF
22 Jakovac, H., 1997: Nikola Pernar. Š.L. 1-2, s.97     PDF
23 Jakovac, H., 1997: Zapisnik sa 10. i 11. sjednice U. O. HŠD-a. Š.L. 1-2, s.107    PDF
24 Jakovac, H., 1997: Zapisnik sa 12. sjednice U. O. HŠD-a. Š.L. 5-6, s.315    PDF
25 Jakovac, H., 1997: Zapisnik sa Godišnje (101.) skupštine HŠD-a. Š.L. 5-6, s.319    PDF
26 Jakovac, H., 1997: 30-ta obljetnica Velebitskog botaničkog vrta. Š.L. 7-8, s.442    PDF
27 Jakovac, H., 1997: 50-ta obljetnica postojanja i rada Šumarske škole Karlovac. Š.L. 7-8, s.446    PDF
28 Jakovac, H., 1997: Vodstvo Njemačkoga šumarskog društva u posjeti Hrvatskoj. Š.L. 7-8, s.453    PDF
29 Jakovac, H., 1997: Srebrna plaketa "INOVA 97" dr. sc. J. Medvedoviću. Š.L. 9-10, s.538    PDF
30 Jakovac, H., 1997: Oleg Antonić. Š.L. 9-10, s.562    PDF
31 Jakovac, H., 1997: Akademik prof. dr. sc. Dušan Klepac, Iz Šumarske povijesti Gorskoga kotara u sadašnjost. Š.L. 11-12, s.677    PDF
32 Jakovac, 1997: Zapisnik s 13. sjednice Upravnoga odbora HŠD-a, održane 23. listopada 1997. u Zagrebu. Š.L. 11-12, s.686    PDF
33 Jakovac, H., 1998: Zapisnik 14. sjednice Upravnog odbora HŠD-a održane 18. prosinca 1997. u Zagrebu. Š.L. 1-2, s.100    PDF
34 Jakovac, H., 1998: Zapisnik Izvanredne skupštine Hrvatskoga šumarskog društva održane 18. prosinca 1997. u Zagrebu. Š.L. 1-2, s.101    PDF
35 Jakovac, H., 1998: Gozdarski vestnik, godina 56, br. 2, ožujak 1998.. Š.L. 3-4, s.177    PDF
36 Jakovac, H., 1998: 30. Europsko šumarsko nordijsko skijaško natjecanje.. Š.L. 3-4, s.184    PDF
37 Jakovac, H., 1998: Zapisnik sa 1. sjednice U. O. HŠD-a. Š.L. 3-4, s.186    PDF
38 Jakovac, H., 1998: Hrvatski inovator br. 4. Š.L. 5-6, s.276    PDF
39 Jakovac, H., 1998: 20. lipnja Dan hrvatskog šumarstva. Š.L. 5-6, s.294    PDF
40 Jakovac, H., 1998: Zapisnik 2. sjednice Upravnog odbora Hrvatskoga šumarskog društva. Š.L. 7-8, s.383    PDF
41 Jakovac, H., 1998: Zapisnik sa 102. redovite skupštine HŠD-a. Š.L. 7-8, s.385    PDF
42 Jakovac, H., 1998: Zaključci 102. redovite skupštine HŠD-a. Š.L. 7-8, s.391    PDF
43 Jakovac, H., 1998: 100. godina od izgradnje Hrvatskoga šumarskog doma", 100 g. sveučilišne šumarske nastave i 50. g. sveučilišne drvnotehnološke nastave. Š.L. 11-12, s.549    PDF
44 Jakovac, H., 1998: Okrugli stol: Protupožarna preventiva. Š.L. 11-12, s.569    PDF
45 Jakovac,H., 1998: Mirko Kolesar, dipl. inž. šum. (1938 -1998). Š.L. 11-12, s.580    PDF
46 Jakovac, H., Vukelić, J., 1999: Obilježavanje 100. obljetnice šumarske i 50. obljetnice drvnotehnološke sveučilišne nastave u Hrvatskoj. Š.L. 1-2, s.45     PDF
47 Jakovac, H., 1999: Mogući utjecaj višenamjenskog kanala Dunav-Sava na šumske ekosustave. Š.L. 1-2, s.63     PDF
48 Jakovac, H., 1999: 31. Europsko natjecanje šumara u nordijskom skijanju. Š.L. 1-2, s.82     PDF
49 Jakovac, H., 1999: Hrvatski organizacijski odbor za natjecanje šumarskih radnika. Š.L. 3-4, s.166    PDF
50 Jakovac, H., 1999: Zapisnik 3. sjednice Upravnog odbora HŠD-a. Š.L. 3-4, s.167    PDF
51 Jakovac, H., 1999: Zapisnik 4. sjednice Upravnog odbora HŠD-a. Š.L. 3-4, s.171    PDF
52 Jakovac, H., 1999: Dani hrvatskoga šumarstva - prethodna obavijest. Š.L. 5-6, s.246    PDF
53 Jakovac, H., 1999: Dani hrvatskoga šumarstva: Otvaranje i 103. redovita skupština HŠD-a. Š.L. 7-8, s.343    PDF
54 Jakovac, H., 1999: Savjetovanje na temu: Aktualni problemi i zadaće hrvatskoga šumarstva -Tema 1.: Upravljanje i gospodarenje zaštićenim objektima prirode (poticatelji rasprave: T. Starčević, R. Laginja, V. Čamba, D. Getz). Š.L. 7-8, s.346    PDF
55 Jakovac, H., 1999: Savjetovanje na temu: Aktualni problemi i zadaće hrvatskoga šumarstva -Tema 2.: Vodoprivredna naknada - stanje i prijedlozi za rješenje (poticatelj rasprave: P. Jurjević). Š.L. 7-8, s.359    PDF
56 Jakovac, H., 1999: Savjetovanje na temu: Aktualni problemi i zadaće hrvatskoga šumarstva -Tema 3.: Zapošljavanje šumarskih djelatnika i razvoj poduzetništva u šumarstvu (poticatelj rasprave: J. Dundović). Š.L. 7-8, s.363    PDF
57 Jakovac, H., 1999: HOC Bjelolasica - natjecanje šumarskih radnika. Š.L. 7-8, s.371    PDF
58 Jakovac, H., 1999: Prof. dr. sc. Milan Glavaš - Gljivične bolesti šumskoga drveća. Š.L. 7-8, s.389    PDF
59 Jakovac, H., 1999: Sporazum o osnovama suradnje između Hrvatskoga i Mađarskoga šumarskog društva. Š.L. 7-8, s.398    PDF
60 Jakovac, H., 2000: Okrugli stol: Štitimo li prirodu i okoliš osobitim znanjem, moralnim i čestitim djelima?. Š.L. 1-2, s.102    PDF
61 Jakovac, H., 2000: Zapisnik 5. sjednice Upravnog odbora HŠD-a. Š.L. 1-2, s.115    PDF
62 Jakovac, H., 2000: Alpe-Adria, 8. zimsko-športski susret šumara. Š.L. 3-4, s.253    PDF
63 Jakovac, H., 2000: 32. EFNS (Europäische Forstliche Nordische Skiwettkämpfe). Š.L. 3-4, s.254    PDF
64 Jakovac, H., 2000: Zapisnik 6. sjednice Upravnog odbora HŠD-a. Š.L. 5-6, s.351    PDF
65 Jakovac, H., 2000: Tematska rasprava: Hrvatsko šumarstvo za 21. stoljeće (nastavak 104. red. skupštine HŠD-a). Š.L. 7-8, s.432    PDF
66 Jakovac, H., 2000: “Agrimar-Florest 2000”. Š.L. 7-8, s.481    PDF
67 Jakovac, H., 2000: Zapisnik 104. redovite skupštine HŠD-a. Š.L. 7-8, s.486    PDF
68 Jakovac, H., 2000: 235. obljetnica Šumarije Krasno. Š.L. 11-12, s.702    PDF
69 Dundović, J., Jakovac, H., 2000: Stručna ekskurzija “bjelogorica u Hrvatskoj”. Š.L. 11-12, s.725    PDF
70 Jakovac, H., 2000: Anton Sabo, dipl. ing. šum.. Š.L. 11-12, s.727    PDF
71 Jakovac, H., 2001: Okrugli stol: Žirenje, pašarenje i brst u prirodnim šumskim ekosustavima. Š.L. 1-2, s.69     PDF
72 Jakovac, H., 2001: Priznanje časopisa Priroda A. Frkoviću. Š.L. 1-2, s.100    PDF
73 Jakovac, H., 2001: Zapisnik 8. sjednice Upravnog odbora HŠD-a. Š.L. 1-2, s.124    PDF
74 Jakovac, H., 2001: Dani hrvatskoga šumarstva (najava). Š.L. 3-4, s.209    PDF
75 Jakovac, H., 2001: 33. EFNS, Estonija, Otepaa. Š.L. 3-4, s.232    PDF
76 Jakovac, H., 2001: Dani hrvatskoga šumarstva (izvješće). Š.L. 5-6, s.298    PDF
77 Jakovac, H., 2001: Zapisnik 9. sjednice Upravnog odbora HŠD-a. Š.L. 5-6, s.354    PDF
78 Jakovac, H., 2001: Zapisnik 105. redovite skupštine HŠD-a. Š.L. 5-6, s.360    PDF
79 Dundović, J., Jakovac, H., 2001: 60. skupština Njemačkog šumarskog društva, Dresden 20 - 23. 9. 2001.. Š.L. 9-10, s.539    PDF
80 Prpić, B., Jakovac, H., 2001: Međunarodni dan Drave. Š.L. 9-10, s.551    PDF
81 Tikvić, I., Jakovac, H., Dundović, J., 2001: Stručna ekskurzija hrvatskih šumara u Austriju. Š.L. 9-10, s.553    PDF
82 Jakovac, H., 2001: ZAPISNIK 10. sjednice Upravnog odbora HŠD-a. Š.L. 11-12, s.675    PDF
83 Jakovac, H., 2002: Okrugli stol: Koja su stručna, odgovorna i javna određenja hrvatskih šumara o strategiji šumarstva, restrukturiranju "Hrvatskih šuma" i novom Zakonu o šumama?. Š.L. 1-2, s.88     PDF
84 Jakovac, H., 2002: 9. Alpe -Adria natjecanje šumara. Š.L. 1-2, s.112    PDF
85 Jakovac, H., 2002: Okrugli stol: "Koja su stručna, odgovorna i javna određenja hrvatskih šumara o strategiji šumarstva, restrukturiranju "Hrvatskih šuma" i novom Zakonu o šumama". Š.L. 3-4, s.191    PDF
86 Jakovac, H., 2002: ZAPISNIK 11. sjednice Upravnog i Nadzornog odbora HŠD-a održane u Zagrebu 22. ožujka 2002. god.. Š.L. 3-4, s.221    PDF
87 Jakovac, H., 2002: 34. EFNS Europsko šumarsko nordijsko skijaško natjecanje (Ramsau, Austrija, 3-8. ožujka 2002.). Š.L. 3-4, s.238    PDF
88 Jakovac, H., 2002: Otkriveno spomen obilježje pok. prof. dr. sc. Đuri Raušu. Š.L. 5-6, s.310    PDF
89 Jakovac, H., 2002: Zapisnik s Izborne (106. redovite) skupštine Hrvatskoga šumarskog društva. Š.L. 5-6, s.337    PDF
90 Jakovac, H., Dundović, J., 2002: Tematska rasprava na 106. redovitoj Skupštini Hrvatskog šumarskog društva. Š.L. 7-8, s.409    PDF
91 Jakovac, H., 2002: Zapisnik 1. sjednice Upravnog odbora HŠD-a. Š.L. 11-12, s.660    PDF
92 Jakovac, H., 2003: Zlatne plakete hrvatskog lovačkog saveza šumarnicima Alojziju Frkoviću, Josipu Troharu, Želimiru Štahanu i Filipu Šabiću. Š.L. 1-2, s.69     PDF
93 Jakovac, H., 2003: Zapisnik 2. sjednice Upravnog odbora HŠD-a. Š.L. 1-2, s.86     PDF
94 Jakovac, H., 2003: 35. EFNS (Europsko šumarsko nordijsko skijaško natjecanje). Š.L. 3-4, s.203    PDF
95 Jakovac, H., 2003: Zapisnik 3. sjednice Upravnog odbora HŠD-a. Š.L. 5-6, s.311    pdf
96 Jakovac, H., 2003: Zapisnik 107. redovite skupštine HŠD-a. Š.L. 5-6, s.319    PDF
97 Jakovac, H., 2003: Gozdarski vestnik. Š.L. 7-8, s.412    PDF
98 Dundović, J., Jakovac, H., 2003: 61. Skupština Njemačkoga šumarskog društva. Š.L. 9-10, s.526    PDF
99 Jakovac, H., 2003: Zapisnik 4. sjednice Upravnog odbora HŠD-a. Š.L. 11-12, s.640    PDF
100 Prpić, B., H. Jakovac, 2003: Nadzorništvo - Inspektorat u Senju na stranicama "Šumarskoga lista". Š.L. 13, s.107    pdf
101 Dundović, J., Jakovac, H., 2004: Cluster “Šuma – drvo”. Š.L. 1-2, s.78     PDF
102 Jakovac, H., Dundović, J., 2004: 36. EFNS (Europsko šumarsko nordijsko skijaško natjecanje). Š.L. 1-2, s.93     PDF
103 Jakovac, H., 2004: Zapisnik 5. sjednice Upravnog odbora HŠD-a. Š.L. 1-2, s.95     PDF
104 Jakovac, H., 2004: Zapisnik 6. sjednice Upravnog odbora HŠD-a. Š.L. 3-4, s.208    PDF
105 Jakovac, H., 2004: Dani hrvatskoga šumarstva, 108. redovita skupština hrvatskoga šumarskog društva. Š.L. 5-6, s.301    PDF
106 Jakovac, H., 2004: Mr. sc. Stjepan Petreš, dipl. ing. šum.. Š.L. 7-8, s.476    PDF
107 Jakovac, H., 2004: Doživljaj Like i Velebita iz svijeta Karla Posavca. Š.L. 7-8, s.485    PDF
108 Jakovac, H., 2004: 85. obljetnica Mendelovog poljoprivrednog i šumarskog sveučilišta u Brnu. Š.L. 9-10, s.576    PDF
109 Jakovac, H., 2004: Zapisnik 7. sjednice Upravnog odbora HŠD-a. Š.L. 9-10, s.589    PDF
110 Jakovac, H., 2004: Protuerozijska i vodozaštitna uloga šume i postupci njezina očuvanja i unapređenja. Š.L. 11-12, s.704    PDF
111 Jakovac, H., 2005: Zapisnik 8. sjednice Upravnog odbora HŠD-a. Š.L. 1-2, s.123    pdf
112 Jakovac, H., 2005: Pohvalnica “Gorančica 2004” Alojziju Frkoviću . Š.L. 3-4, s.211    PDF
113 Jakovac, H., 2005: 37. EFNS – Europsko šumarsko nordijsko skijaško natjecanje Raubiči. Š.L. 3-4, s.227    PDF
114 Jakovac, H., 2005: Zapisnik 9. sjednice Upravnog odbora HŠD-a. Š.L. 3-4, s.233    pdf
115 Jakovac, H., 2005: Zapisnik 109. redovite skupštine HŠD-a. Š.L. 5-6, s.301    pdf
116 Jakovac, H. , 2005: Dario Majnarić, dipl. ing. šum.. Š.L. 7-8, s.438    PDF
117 Dundović, J., H. Jakovac, 2005: Posjet poduzeću bavarske državne šume i sudjelovanje na 62. skupštini njemačkoga šumarskog društva. Š.L. 11-12, s.652    PDF
118 Jakovac, H., 2005: Zapisnik 10. sjednice Upravnog odbora HŠD-a. Š.L. 11-12, s.658    PDF
119 Jakovac, H., 2005: Ekskurzija u Bosnu i Hercegovinu. Š.L. 11-12, s.661    PDF
120 Jakovac, H., 2005: Zapisnik 11. sjednice Upravnog odbora HŠD-a. Š.L. 11-12, s.666    PDF
121 Branimir Prpić, Petar Jurjević, Hranislav Jakovac, 2005: Procjena vrijednosti protuerozijske, hidrološke i vodozaštitne uloge šume. Š.L. 13, s.186    pdf
122 Jakovac, H., 2006: Zapisnik 12. sjednice Upravnog odbora HŠD-a. Š.L. 1-2, s.79     PDF
123 Jakovac, H., 2006: Šumarska znanost Hrvatske u današnjim ekološkim i gospodarskim prilikama. Š.L. 11-12, s.555    PDF
124 Jakovac, H., 2006: Poljoprivreda i šumarstvo kao proizvođači obnovljivih izvora energije . Š.L. 11-12, s.566    PDF
125 Jakovac, H., D. Delač, 2007: 39. EFNS, Italija, Aosta – Brusson, (od 29. 1. do 3. 2. 2007). Š.L. 1-2, s.97     PDF
126 Dundović, J., H. Jakovac, 2007: Godišnja sjednica Upravnog vijeća asocijacije Pro Silva Europa. Š.L. 5-6, s.300    PDF
127 Jakovac, H., 2007: Naše trofejno blago. Š.L. 11-12, s.589    PDF
128 Jakovac, Hranislav, 2008: Alpe-Adria 2008., 13. zimsko-šporski susret šumara. Š.L. 1-2, s.98     PDF
129 Jakovac, Hranislav, 2008: Prva i treća nagrada “Gorančica 2007” šumarniku Alojziju Frkoviću. Š.L. 3-4, s.189    PDF
130 Jakovac, Hranislav, 2008: Stručna tema skupštine: “Obnovljivi izvori energije u RH – Energetska uporaba šumske biomase”. Š.L. 5-6, s.281    PDF
131 Jakovac, Hranislav, 2008: 10. obljetnica nastupa ekipe hrvatskih šumara na EFNS-u . Š.L. 5-6, s.290    PDF
132 Jakovac, Hranislav, 2008: 110. obljetnica Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Š.L. 9-10, s.450    PDF
133 Jakovac, Hranislav, 2008: 100 godina crikveničkog rasadnika “Podbadanj” (1908 – 2008). Š.L. 9-10, s.456    PDF
134 Dundović, J., H. Jakovac, 2008: Stručni sastanak šumarskih društava Europe 2008.. Š.L. 9-10, s.476    PDF
135 Jakovac, Hranislav, 2008: Predstavljene knjige: Atlas šumskih oštećenja i Atlas bolesti i štetnika na drveću i grmlju . Š.L. 11-12, s.564    PDF
136 Jakovac, Hranislav, 2009: Alpe Adrija 2009., 14. zimsko-športski susret šumara. Š.L. 1-2, s.107    PDF
137 Jakovac, H., J. Dundović, 2009: 41. EFNS (Donovaly, Slovačka, 8. do 14. veljače 2009.). Š.L. 1-2, s.107    PDF
138 Jakovac, Hranislav, 2009: Biološko-ekološke i energetske značajke amorfe (Amorpha fructicisa L.) u Hrvatskoj. Š.L. 3-4, s.202    PDF
139 Jakovac, Hranislav, 2009: Stručna tema 113. skupštine HŠD-a, Restrukturiranje Hrvatskih šuma d.o.o.. Š.L. 5-6, s.345    PDF
140 Jakovac, Hranislav, 2009: Božica J e l u š i ć : Pogled stablu. Š.L. 5-6, s.347    PDF
141 Jakovac, Hranislav, 2009: Marija N o d i l o : Zanimljivosti prirodne baštine otoka Mljeta. Š.L. 5-6, s.355    PDF
142 Jakovac, Hranislav, 2009: Gozdarski vestnik. Š.L. 11-12, s.646    PDF
143 Jakovac,Hranislav, 2010: Alpe Adria 2010. - 15. zimsko-športski susret šumara. Š.L. 3-4, s.187    PDF
144 Jakovac,H., J.Dundović, 2010: 42. EFNS, Ramsau (Austrija), 28. 2 – 6. 3. 2010.. Š.L. 3-4, s.188    PDF
145 Jakovac,H., J.Dundović, 2011: 43. EFNS (6–12. 3. 2011. g., Östersund, Švedska). Š.L. 3-4, s.188    PDF
146 Jakovac,Hranislav, 2011: Šume, tla i vode – neprocjenjiva prirodna bogatstva Hrvatske. Š.L. 5-6, s.309    PDF
147 Jakovac,H., Z. Seletković, 2011: Državna nagrada za znanost za 2010. god. Nagrada za životno djelo, Prof. em. dr. sc. dr. h. c. Branimiru Prpiću. Š.L. 9-10, s.503    PDF
148 Jakovac, Hranislav, 2011: Profesoru Anti P. B. Krpanu dodijeljeno visoko priznanje Zapadnomađarskog sveučilišta. Š.L. 11-12, s.608    PDF
149 Jakovac, Hranislav, 2012: Znanstvena monografija: Šume hrvatskoga Sredozemlja. Š.L. 1-2, s.77     PDF
150 Jakovac, Hranislav, 2012: Ana Horvat: Stablopis – hrvatski pjesnici o stablu i šumi. Š.L. 1-2, s.80     PDF
151 Hranislav Jakovac, 2012: Kralj europskog neba – izložba Željka Gubijana. Š.L. 3-4, s.210    PDF
152 Hranislav Jakovac, Josip Dundović, 2012: 44. EFNS Todtnau, Schwarzwald (Njemačka) – 27.02. do 4.03.2012.. Š.L. 3-4, s.211    PDF
153 Hranislav Jakovac, 2013: Mr. sc. DAMIR DELAČ, dipl. ing. šum.. Š.L. 1-2, s.99     PDF
154 Hranislav Jakovac, 2013: 45. EFNS – IZVJEŠĆE . Š.L. 3-4, s.241    PDF
155 Hranislav Jakovac, 2014: ALPE-ADRIA 2014.. Š.L. 1-2, s.105    PDF
156 Hranislav Jakovac, 2014: 46. EFNS KONHIOLAHTI, JOENSUU, FINSKA. Š.L. 3-4, s.229    PDF
157 Hranislav Jakovac, 2014: Alozije Frković: U CRNOM LUGU VIŠE NEMA PRAĆKI - PTICE NAJUOČLJIVIJI ČLANOVI PRIRODE. Š.L. 9-10, s.509    PDF
158 Hranislav Jakovac, 2015: 47. EFNS u Švicarskoj (12. do 17. siječnja 2015.). Š.L. 1-2, s.91     PDF
159 Hranislav Jakovac, 2015: 21. ALPE-ADRIA 2015.. Š.L. 3-4, s.207    PDF
160 Hranislav Jakovac, 2015: STRUČNI SKUP 250 GODINA HRVATSKOGA ŠUMARSTVA. Š.L. 5-6, s.282    PDF
161 Hranislav Jakovac, 2015: I BAŠKE OŠTARIJE DOBILE SPOMEN PLOČU. Š.L. 5-6, s.290    PDF
162 Hranislav Jakovac, 2015: NOVA KNJIGA I NOVA PRIZNANJA ALOJZIJU FRKOVIĆU. Š.L. 7-8, s.384    PDF
163 Hranislav Jakovac, 2016: OTVARANJE SPOMEN RELJEFA PROF. DR. SC. IVANU KNEŽEVIĆU, ZALESINA 10.6.2016.. Š.L. 7-8, s.414    PDF
164 Hranislav JAKOVAC, 2016: ALOJZIJE FRKOVIĆ (1934–2016). Š.L. 9-10, s.528    PDF
165 Hranislav Jakovac, 2016: NA KRAJU SLAVLJENIČKE GODINE. Š.L. 11-12, s.604    PDF
166 Hranislav Jakovac, 2017: ALPE-ADRIA 2017.g.. Š.L. 3-4, s.208    PDF
167 Hranislav Jakovac, 2017: U LATVIJI ODRŽAN 49. EFNS. Š.L. 3-4, s.213    PDF
168 Hranislav Jakovac, 2019: 51. efns 2019 ARBERLAND. Š.L. 3-4, s.188    PDF
169 Hranislav Jakovac, Oliver Vlainić, 2020: 52. EFNS – Drusznicki-Zdrój, Poljska (19.-25. siječnja 2020.) . Š.L. 1-2, s.95     PDF
170 Hranislav Jakovac, 2020: Alpe Adria 2020. godine. Š.L. 3-4, s.209    PDF


                UNDER CONSTRUCTION