I., Željka
1Krpan, A. P. B., Ivanović, Ž., Petreš, S., 1993: Fizičke štete na tlu pri privlačenju drva. Š.L. 1-2, s.23     PDF
2Krpan, A. P. B., Ivanović, Ž., 1995: Iznošenje trupaca hrasta lužnjaka žičarom Steyr KSK 16. Š.L. 3, s.75
3Ivanović, Ž., 1999: Prvi stručni sastanak za praćenje treće i pripremu četvrte min. konf. o zaštiti europskih šuma. Š.L. 5-6, s.263    PDF
4Bilandžija, J., Ivanović, Ž., 2000: Potvrđivanje (certificiranje) šumskih sastojina i drvnih proizvoda. Š.L. 5-6, s.323    PDF
5Idžojtić, M., Ivanović, Ž., 2002: Žene u hrvatskom šumarstvu. Š.L. 1-2, s.23
6Ivanović, Ž., 2003: Hoće li gorska Hrvatska postati gorka Hrvatska?. Š.L. 1-2, s.66     PDF
7Ivanović, Ž., 2003: Četvrti Europski sastanak FSC nacionalnih inicijativa, Zagreb, 14-16. svibnja 2003.. Š.L. 5-6, s.309    PDF


                UNDER CONSTRUCTION