I., Vicko
1Ivančević, V., 1979: Stota obljetnica osnivanja i rada Nadzorništva za pošumljenje primorskog krasa. Š.L. 1-3, s.31     PDF
2Ivančević, I., 1980: Stručna ekskurzija DITŠDI u Senju po Španjolskoj. Š.L. 3-4, s.161    PDF
3Ivančić, V., 1980: Članovi Društva inžinjera i tehničara šumarstva i drvne industrije Osijek opet na okupu. Š.L. 5-6, s.280    PDF
4Ivančević, V., 1981: Josip Kaetan Knežić.. Š.L. 3-4, s.163    PDF
5Ivančević, V., 1981: Poezija je dio čovjeka i života (prigodom druge zbirke pjesama Milana Krmpotića). Š.L. 5-7, s.277    PDF
6Ivančević, V., 1982: U spomen Kseniji-Bebi Pećanac. Š.L. 1-3, s.87     PDF
7Ivančević, V., 1983: U spomen Josipu ŽUPANU. Š.L. 9-10, s.469    PDF
8Ivančević, V., 1983: Šumarstvu na kršu predstoje bolji dani. Š.L. 11-12, s.509    PDF
9Ivančević, V. i Piškorić, O., 1986: Obnova šuma na kršu Hrvatske od prošlog stoljeća do danas. Š.L. 7-8, s.333    PDF
10Ivančević, V., 1987: Đuro BODJANEC, dipl. inž.. Š.L. 3-4, s.191    PDF
11Ivančević, V., 1988: VLADIMIR SEVERINSKI, dipl. inž. šum. Š.L. 1-2, s.93     PDF
12Ivančević, V., 1988: Prošlo je 110 godina od osnivanja kraljevskog nadzorništva za pošumljavanje krša krajiškog područja u Senju.. Š.L. 9-10, s.450    PDF
13Ivančević, V., 1988: SLOBODAN VUJASINOVIĆ, dipl. inž. šum.. Š.L. 11-12, s.583    PDF
14Ivančević, V., 1990: Povodom disertacije Milana GLAVAŠA i Jose VUKELIĆA na Šumarskom fakultetu u Zagrebu. Š.L. 9-10, s.412    PDF
15Ivančević, V., 1990: Na tragu jednog rijetkog jubileja — 90 godina Grge MAŽURANA. Š.L. 11-12, s.548    PDF
16Ivančević, V., 1993: IVAN SAMARŽIJA, Šumarski tehničar (1934—1992.). Š.L. 1-2, s.86     PDF
17Ivančević, V., 1993: U povodu završetka postdiplomskog studija Petra Vrgoča. Š.L. 9-10, s.448    PDF
18Ivančević, V., 1994: Ivan Dujanić (1932-1992.). Š.L. 3-4, s.131    PDF
19Ivančević, V., 1996: Ante TOMAŠEVIĆ. Š.L. 7-8, s.369    PDF
20Ivančević, V., 1998: Petar "Pejo" Marković. Š.L. 7-8, s.394    PDF
21Ivančević, V., 1998: 120. obljetnica osnutka posebne senjske šumarske ustanove Kraljevskog nadzorništva za pošumljenje krasa krajiškog područja - Inspektorata za pošumljavanje krševa, goleti i uređenja bujica.. Š.L. 11-12, s.552    PDF
22Ivančević, V., 1999: Obilježavanje 120 godina od osnutka senjskog "Kr. nadzorništva - Inspektorata i 20 godina Velebita kao međunarodnog rezervata biosfere". Š.L. 1-2, s.55     PDF
23Ivančević, V., 1999: Izvanredna skupština Hrvatskog šumarskog društva - Ogranka Senj. Š.L. 1-2, s.85     PDF
24Ivančević, V., 1999: Josip Šimičić (1928 - 1998). Š.L. 3-4, s.179    PDF
25Ivančević, V., 1999: Hrvatsko šumarsko društvo - Ogranak Senj obilježilo ovogodišnje Dane šumarstva. Š.L. 7-8, s.377    PDF
26Ivančević, V., 1999: U povodu proglašenja nacionalnog parka "Sjeverni Velebit". Š.L. 7-8, s.378    PDF
27Ivančević, V., Seletković, I., Potočić, N., 1999: 12. interkalibracijski tečaj mediteranskih zemalja. Š.L. 9-10, s.505    PDF
28Ivančević, V., 1999: Stručna ekskurzija Hrvatskog šumarskog društva - ogranka Senj u Republiku Austriju. Š.L. 11-12, s.612    PDF
29Ivančević, V., 2000: Osnovana meteorološka stanica u Krasnu. Š.L. 1-2, s.76     PDF
30Ivančević, V., 2000: Senjski šumari se predstavili Zagrebu. Š.L. 1-2, s.111    PDF
31Ivančević, V., 2000: Značajno otkriće - Velebitska degenija pronađena i na Velikoj Kapeli. Š.L. 5-6, s.330    PDF
32Ivančević, V., 2000: Živko Franolić, dipl. ing. šum. (1925 – 1999). Š.L. 5-6, s.358    PDF
33Ivančević, V., 2000: Ekološka akcija “Zeleno srce Renaulta”. Š.L. 9-10, s.606    PDF
34Ivančević, V., 2000: Osječki šumari posjetili senjske kolege. Š.L. 9-10, s.618    PDF
35Ivančević, V., 2000: 235 godina Šumarije Krasno (1765-2000) – najstarije šumarije u našoj zemlji. Š.L. 11-12, s.705    PDF
36Ivančević, V., Gračan, J., 2000: 13. Međunarodni interkalibracijski tečaj mediteranskih zemalja. Š.L. 11-12, s.741    PDF
37Ivančević, V., 2000: Šumarsko društvo Gornje Austrije i Salzburga u uzvratnom posjetu senjskim šumarima. Š.L. 11-12, s.747    PDF
38Ivančević, V., 2000: Antun “Toni” Kraljić, dipl. ing. šum. (1927 – 1999). Š.L. 11-12, s.751    PDF
39Ivančević, V., 2001: U povodu izložbe fotografija "LUNGOMARE", autora prof. dr. se. Ante P. B. Krpana. Š.L. 1-2, s.101    PDF
40Ivančević, V., 2001: U susret 95. godišnjici rođenja Akademika Milana Anića. Š.L. 3-4, s.210    PDF
41Ivančević, V., 2001: Predsjednik Republike Hrvatske Stjepan Mesić primio Organizacijski odbor 235. obljetnice Šumarije Krasno i 110. obljetnice rođenja prof. dr. Josipa Balena, dipl. ing. šum.. Š.L. 5-6, s.331    PDF
42Ivančević, V., 2001: Prošla 2000. godina bila je u znaku žive aktivnosti senjskog ogranka Hrvatskoga šumarskog društva. Š.L. 7-8, s.470    PDF
43Ivančević, V., 2002: Povelja grada Senja dodijeljena Šumariji Krasno - najstarijoj šumariji u našoj zemlji. Š.L. 3-4, s.211    PDF
44Ivančević, V., 2002: Miroslav Prpić (1926 - 2001). Š.L. 5-6, s.353    PDF
45Ivančević, V., 2002: Gradska šetališta Hrvatske - kultura šetanja. Š.L. 11-12, s.640    PDF
46Ivančević, V., 2002: U povodu 35. obljetnice Velebitskog botaničkog vrta (1967 - 2002). Š.L. 11-12, s.650    PDF
47Ivančević, V., 2002: Senjski ogranak ostvario još jednu uspješnu stručnu ekskurziju u SR Njemačku. Š.L. 11-12, s.655    PDF
48Ivančević, V., 2003: Krš nije samo uspomena, nego i opomena. Š.L. 5-6, s.292    PDF
49Ivančević, V., 2003: Branko Vukelić (1936 – 2002). Š.L. 5-6, s.327    PDF
50Ivančević, V., 2003: 125. Obljetnica osnutka "Kraljevskog Nadzorništva za pošumljenje krasa krajiškog područja - Inspektorata za pošumljavanje krševa, goleti i uređenje bujica" u Senju, naše najstarije šumarske krške organizacije, 1878 - 2003. godine. Š.L. 13, s.3
51Ivančević, V., 2004: Zajednička stručna ekskurzija osječkog i senjskog ogranka prijateljskoj Rumunjskoj. Š.L. 3-4, s.195    PDF
52Ivančević, V., 2004: Šumar i pjesnik David Daša Kabalin “Vinodolski”. Š.L. 3-4, s.199
53Ivančević, V., 2004: Vilim Hibler (1918 – 2003). Š.L. 3-4, s.218    PDF
54Ivančević, V., 2004: Uskoro se otvara jedinstveni šumarski muzej u Krasnu, središtu naše najstarije šumarije. Š.L. 7-8, s.447    PDF
55Ivančević, V., 2004: Naše šumarstvo, po treći put zaredom, uspješno se predstavilo na Tršćanskom sajmu. Š.L. 7-8, s.464    PDF
56Ivančević, V., 2004: O ostvarenju uzgojnih radova na području Kotara Rijeka od 1957–60. godine. Š.L. 7-8, s.479    PDF
57Ivančević, V., 2004: “125. Obljetnica Kraljevskog nadzorništva – Inspektorata”, u Senju (1878 – 2003). Š.L. 7-8, s.486    PDF
58Ivančević, V., 2004: Prof. dr. sc. Milan Glavaš detaljno obradio zaštitu šuma od požara i protupožarnu zaštitu na području Uprave šuma podružnice Senj od 1994–2003. godine. Š.L. 7-8, s.492    PDF
59Ivančević, V., 2004: Otvoren “Krasnarski park”, jedinstveni prirodni objekt na Velebitu. Š.L. 11-12, s.710    PDF
60Ivančević, V., 2004: U povodu prve samostalne izložbe slika Marije Glavaš, dipl. ing. šum. u Krasnu. Š.L. 11-12, s.722    PDF
61Ivančević, V., 2004: Luka Dunđer (1943 – 2003). Š.L. 11-12, s.735    PDF
62Ivančević, V., 2004: Antun Dijanić (1944 – 2004). Š.L. 11-12, s.738
63Ivančević, V., 2005: Šumarski stručnjak Albert Rosmanith sa svojom obitelji zauzima značajno mjesto u našem športu. Š.L. 1-2, s.97     PDF
64Ivančević, V., 2005: Zabrana ulaska u ograđeni šumski nasad Nehaja daleke 1879. godine. Š.L. 7-8, s.447    PDF
65Ivančević, V., 2005: Franjo Rogić (1905 – 2004). Š.L. 7-8, s.456    PDF
66Ivančević, V., 2005: Velika žega 1887. godine povezana s groznom zimom 1888. godine dovela je većinu stanovništva do donje granice preživljavanja. Š.L. 9-10, s.538    PDF
67Ivančević, V., 2005: Denuncijacijom do lugarskog mjesta. Š.L. 9-10, s.540    PDF
68Vice Ivančević, 2005: Biološko-tehnički radovi na sanaciji senjske bujice "Torrente" i povećanje vodnog kapaciteta. Š.L. 13, s.91
69Ivančević, Vice, 2008: Pjesnik mr. sc. Nikola Segedi. Š.L. 3-4, s.191    PDF
70Ivančević, Vice, 2008: Mile Tomljanović (1957 – 2005). Š.L. 3-4, s.218    PDF
71Ivančević, V., 2008: U povodu 130. obljetnice rođenja Alfonsa Kaudersa (1878 – 1966) . Š.L. 7-8, s.380    PDF
72Ivančević, Vicko, 2008: Deset godina nakon stravične pogibije šestorice šumarskih znanstvenika. Š.L. 11-12, s.582    PDF
73Ivančević, Vicko, 2009: Samojlo Kosanović (1932 - 2007). Š.L. 1-2, s.113    PDF
74Ivančević, Vice, 2010: Nastavlja se bogata muzejska tradicija našeg šumarstva - Povodom otvorenja Šumarskog muzeja u Krasnu, prvoga u našoj zemlji. Š.L. 3-4, s.159
75Ivančević, Vice, 2010: Oživljena uspomena na pilanu Štirovača. Š.L. 9-10, s.541    PDF
76Ivančević, Vice, 2010: Anton Bruketa (1932–2009). Š.L. 9-10, s.549    PDF
77Ivančević, Vice, 2010: Vaclav Anderle u Hrvatskoj – u povodu izložbe njegovih ilustracija u Opatiji 2010. godine. Š.L. 11-12, s.651    PDF
78Vice Ivančević, 2012: Kruno Vrgoč, dipl. ing. Šum. (1934–2011). Š.L. 5-6, s.319    PDF
79Vice Ivančević, 2013: Franz Bach: Povijest Otočke pukovnije (Otočaner Regiments Geschichte) Zagreb–Otočac 2012. g.. Š.L. 1-2, s.81     PDF
80Vice Ivančević, 2013: MARKO VUKELIĆ (1936–2010). Š.L. 1-2, s.124    PDF
81Vice Ivančević, 2013: GAJO PETROVIĆ (1927–2011). Š.L. 1-2, s.125
82Vice Ivančević, 2013: DAVID KABALIN dipl. ing. šum. (1918–2012). Š.L. 11-12, s.664    PDF
83Vice Ivančević, 2013: MILAN GENERALOVIĆ dipl. ing. šum. (1928–2012). Š.L. 11-12, s.668    PDF
84Vice Ivančević, 2014: U SUSRET 250. OBLJETNICI KONTINUIRANOG RADA ŠUMARIJE KRASNO (1765–2015)NAJSTARIJE ŠUMARIJE U HRVATSKOJ. Š.L. 5-6, s.318    PDF
85Vice Ivančević, 2014: TRADICIONALNI GODIŠNJI SUSRETI ČLANOVA – UMIROVLJENIKA HRVATSKOG ŠUMARSKOG DRUŠTVA – OGRANKA SENJ 2013. GODINE. Š.L. 5-6, s.334    PDF
86Vice Ivančević, 2015: BOŽENA VUJASINOVIĆ (1929–2014). Š.L. 1-2, s.113    PDF
87Vice Ivančević, 2015: U RODNOM BRIBIRU OBILJEŽENA 200. GODIŠNJICA ROĐENJA JOSIPA PANČIĆA. Š.L. 3-4, s.200    PDF
88Vice Ivančević, 2015: VLADIMIR, VLATKO, SKORUP, dipl. ing. šum. (1936-2015) . Š.L. 3-4, s.212    PDF
89Vice Ivančević, 2015: PROŠLO JE 40 GODINA OD OSNUTKA I KONTINUIRANOG RADA ODJELA ZA UREĐIVANJE ŠUMA, UPRAVE ŠUMA PODRUŽNICE SENJ. Š.L. 5-6, s.297    PDF
90Vice Ivančević, 2015: SLIKOVITO VELEBITSKO MJESTO KRASNO SVEČANO OBILJEŽILO 250 GODINA (1765-2015) SVOJE ŠUMARIJE – NAJSTARIJE U HRVATSKOJ. Š.L. 9-10, s.476    PDF
91Vice Ivančević, 2015: U KRASNU JE HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO ODRŽALO ZAVRŠNU SVEČANOST U POVODU 250 GODINA ŠUMARIJE KRASNO. Š.L. 11-12, s.609    PDF
92Vice Ivančević, 2017: DAMIR PIŠKULIĆ (1937–2015). Š.L. 5-6, s.330    PDF
93Vice Ivančević, 2017: DARKO FEKEŽA, dipl. ing. šum. (1934.-2016.). Š.L. 9-10, s.537    PDF
94Vice Ivančević, 2019: Petar Prpić, dipl. inž. šum. (1925.-2017.). Š.L. 3-4, s.194    PDF
95Vice Ivančević, 2020: Nepresušno književno stvaralaštvo pisca Milana Krmpotića, dipl. ing. šum.. Š.L. 1-2, s.90     PDF
96Vice Ivančević, 2020: Šumarstvo na znanstvenom skupu Matice Hrvatske u Senju. Š.L. 1-2, s.92     PDF
97Vice Ivančević, 2020: Hrvatsko šumarsko društvo – Ogranak Senj u proteklom osmogodišnjem razdoblju (2012-2019). Š.L. 7-8, s.427    PDF
98Vice Ivančević, 2022: Božidar Vukelić, dipl. ing. šum. (1934.-2021.). Š.L. 7-8, s.379    PDF


                UNDER CONSTRUCTION