HRIBLJAN, Bogomil
1Hribljan, B., 1975: Prikaz rezultata rada, troškova i organizacije rada u fazi II u Francuskoj i potrebne predradnje za takav rad u Jugoslaviji . .. Š.L. 4-6, s.200    PDF
2B. Hribljan, 1976: Priprema rada i radilišta. Š.L. 1-2, s.7     PDF
3Hribljan, V., 1980: S puta po Argentini i Venezueli. Š.L. 7-8, s.368    PDF
4Hribljan, B., 1982: Kamerun i njegove šume.. Š.L. 6-8, s.295    PDF


                UNDER CONSTRUCTION