HORVAT, Ivo
1 Ing. I. Horvat, 1940: O tehničkim svojstvima američkog jasena.. Š.L. 4-5, s.217    PDF
2 Ing. I. Horvat, 1941: Dr. L. Vorreiter: Handbuch für Holzabofallwirtschaft.. Š.L. 5, s.204    PDF
3 Dr Ing. I. Horvat., 1944: Bukovina crvenog srdca.. Š.L. 5-6, s.100    PDF
4 Dr Ing. I. Horvat, 1944: Celulozno drvo.. Š.L. 7-12, s.140    PDF
5 Dr. Ivo Horvat, 1946: Proizvodnja ploča iz drvnih vlakanaca. Š.L. 12, s.206    PDF
6 Dr. I. Horvat, 1947: Nova konstrukcija temelja jarmače. Š.L. 12, s.390    PDF
7 Dr. I. Horvat, 1947: Osnovni zadaci naučno-istraživačkih instituta šumske industrije u SSSR. Š.L. 12, s.390    PDF
8 Dr. I. Horvat, 1947: Rad sa elektromotornim pilama na obaranju i izradi šuma. Š.L. 12, s.391    PDF
9 Dr. I. Horvat, 1947: Produktivnost rada kod mehanizacije obaranja i izrade šuma. Š.L. 12, s.392    PDF
10 Dr. I. Horvat, 1947: Šumarstvo Turske. Š.L. 12, s.393    PDF
11 Dr. I. Horvat, 1947: Komparativna istraživanja fizičko-mehaničkih svojstava bijeli i srži jasenovine. Š.L. 12, s.393    PDF
12 Dr. I. Horvat, 1947: Neki podaci o šumarstvu Rumunjske. Š.L. 12, s.394    PDF
13 Dr. I. Horvat, 1947: Elektromotorne pile u SSSR. Š.L. 12, s.394    PDF
14 Dr. I. Horvat, 1947: Novi sistem premiranja u SSSR. Š.L. 12, s.395    PDF
15 Dr. I. Horvat, 1947: »Lesnal promišlenost«. Š.L. 12, s.403    PDF
16 I. Horvat, 1948: Određivanje prosječne brzine pomaka. Š.L. 2-3, s.86     PDF
17 I. Horvat, 1948: Da li nam je takva popularno-stručna literatura potrebna?. Š.L. 2-3, s.94     PDF
18 I. Horvat, 1948: Ljesnaja promišljenost. Š.L. 2-3, s.98     PDF
19 I. Horvat, 1948: Utjecaj modrenja na tehnička svojstva drveta. Š.L. 5-6, s.184    PDF
20 I. Horvat, 1948: Upliv kvrga na čvrstoću savijanja borovine. Š.L. 5-6, s.185    PDF
21 I. Horvat, 1948: Ing. P. Fukarek: Ruska treska. Š.L. 5-6, s.192    PDF
22 I. Horvat, 1948: Usukanost žice u standardu J. S. 1002. Š.L. 11, s.372    PDF
23 Dr. I. Horvat, 1948: O nekim svojstvima šperovanog drveta. Š.L. 12, s.392    PDF
24 I. Horvat, 1948: Ing. D. Jovanović: Tehnologija tehničkog drveta. Š.L. 12, s.437    PDF
25 I. Horvat, 1949: Godišnjak Polj. šum. fakulteta. Š.L. 1-2, s.50     PDF
26 I. Horvat, 1949: Jlecnaja npombiuiliehhoct. Š.L. 1-2, s.51     PDF
27 I. Horvat, 1949: Cartwright-Findlay, Decay of Timber and its prevention. Š.L. 1-2, s.60     PDF
28 I. Horvat, 1949: R. F. S. Hearmon, The Elasticity of Wood and Plywood. Š.L. 1-2, s.60     PDF
29 I. Horvat, 1949: Prof. dr. Mirko Roš u Zagrebu. Š.L. 3-4, s.124    PDF
30 Dr. I. Horvat, 1949: Borba za visoku produktivnost rada u drvnoj industriji. Š.L. 8-9, s.308    PDF
31 Dr. I. Horvat, 1949: Iskorišćavanje drvenih otpadaka. Š.L. 10-11, s.346    PDF
32 I. Horvat, 1951: W. W. Bairkas: The swelling wood under Stross (Bubrenje drveta). Š.L. 1-2, s.101    PDF
33 I. Horvat, 1951: Le Bois, L´ officiel du bois No 1—10/1950. Š.L. 1-2, s.101    PDF
34 I. Horvat, 1951: Američko šumarstvo nekad i danas. Š.L. 1-2, s.103    PDF
35 dr. I. Horvat, 1951: Istraživanje i kartiranje vegetacije primorskih obronaka zapadne Hrvatske i područja izvora Kupe. Š.L. 6, s.221    PDF
36 dr. I. Horvat i ing. B. Emrović, 1951: Režimi sušenja drveta. Š.L. 8-10, s.303    PDF
37 I. Horvat, 1951: Prof. dr ing. Gugliemo Giordano: II legno e le sue caracteristiche. Š.L. 8-10, s.348    PDF
38 I. Horvat, 1951: DIN prijedlog za kvalitet ploča vlaknatica. Š.L. 8-10, s.349    PDF
39 I. Horvat, 1951: O šumarstvu i drvnoj industriji Koreje. Š.L. 8-10, s.352    PDF
40 I. Horvat, 1951: Statistički podaci o proizvodnji drveta. Š.L. 11, s.382    PDF
41 I. Horvat, 1951: Novi američki propisi za sušenje drveta. Š.L. 11, s.383    PDF
42 I. Horvat, 1951: Ing. Heibert Meusser: Holzfaserplatten, ihre Herstellung und ihre Eiegenschaften. Š.L. 12, s.419    PDF
43 I. Horvat, 1951: Frederic Wangaard: The Mechanical Properties of Wood. Š.L. 12, s.421    PDF
44 I. Horvat, 1951: Potrošnja želj. pragova po vrsti drveta u Njemačkoj. Š.L. 12, s.423    PDF
45 Dr. I. Horvat, 1952: Kollmann R.: Technologie des Holzes und dear Holzwerkstoffe. Š.L. 1-3, s.77     PDF
46 Dr. I. Horvat, 1952: Njemačko šumarstvo. Š.L. 1-3, s.81     PDF
47 Dr. ing. I. Horvat, 1953: Prilog poznavanju tehničkih svojstava duglazijevine. Š.L. 3, s.105    PDF
48 Dr. I. Horvat, 1953: Bilješke sa studijskog puta po Engleskoj. Š.L. 7-8, s.330    PDF
49 Horvat dr. I., 1954: Rene Liron: Colles et contreplaques. Š.L. 4, s.207    PDF
50 Horvat dr. I., 1954: Wood, November 1951, London. Š.L. 5-6, s.278    PDF
51 Horvat dr. I., 1954: Wood, November 1952, London. Š.L. 5-6, s.279    PDF
52 Horvat dr. I., 1954: Nova metoda sušenja. Š.L. 5-6, s.279    PDF
53 Horvat dr. I., 1954: Kolosjeci u pilanama (Konrad Müller). Š.L. 5-6, s.281    PDF
54 Horvat dr. I., 1954: Prirodne šumske zajednice Evrope kao temelji za evropsko uzgajanje šuma (Rubner i Reinhold). Š.L. 5-6, s.282    PDF
55 Horvat dr. I., 1954: Elektrika u šumskoj industriji (Collardet i t. d.). Š.L. 5-6, s.283    PDF
56 Dr. I. Horvat, 1957: Istraživanja o tehničkim svojstvima slavonske hrastovine.. Š.L. 9-10, s.321    PDF
57 Horvat I., 1958: Prilog poznavanja borovih i smrekovih šuma male Kapele.. Š.L. 7-9, s.225    PDF
58 Horvat I., 1958: Prof. dr. Aleksandar Ugrenović. Š.L. 11-12, s.411    PDF
59 Horvat I., 1958: Herman Knuchel: Das Holz, Frankfurt/Main 1954.. Š.L. 11-12, s.452    PDF
60 I. Horvat, 1959: Kohmeder — Schönbach: Genetik und Züchtung der Waldbäume. Š.L. 8-9, s.338    PDF
61 I. Horvat, 1959: Zycha, Hörig, Rettenbach Knigge: Die Pappel. Š.L. 8-9, s.340    PDF
62 Horvat Ivo, 1960: Prilog poznavanju nekih fizičkih i mehaničkih svojstava bijele i crne topolovine. Š.L. 3-4, s.95     PDF
63 Horvat Ivo, 1960: Prilog poznavanju nekih fizičkih i mehaničkih svojstava crne johovine. Š.L. 9-10, s.273    PDF
64 Horvat I., 1963: Internacionalna konferencija o šum. tipologiji u Poljskoj .. Š.L. 1-2, s.88     PDF
65 Horvat I., 1967: Edward G. Locke. Š.L. 3-4, s.179    PDF
66 Horvat I., 1968: Obavijest (o radu U. Golubovića: Istraživanje praga i granice rentabilnosti pri pilanskoj preradi hrastovine).. Š.L. 5-6, s.247    PDF
67 Horvat I., 1968: Informativni prikaz o najmodernijoj i prvoj elektronski upravljanoj pilani na svijetu. Š.L. 9-10, s.393    PDF
68 I. Horvat, 1969: Juraj Krpan. Š.L. 11-12, s.418    PDF
69 Horvat, I., 1983: Prof. dr Aleksandar UGRENOVIĆ. Š.L. 11-12, s.541    PDF


                UNDER CONSTRUCTION