HORVAT, August
1Ing. A. Horvat, 1942: G. Stule: Grundriss der Wildbachverbauung.. Š.L. 1, s.22     PDF
2Ing. A. Horvat, 1942: Organizaciji bujičarske službe. Š.L. 3, s.65     PDF
3Ing. A. Horvat, 1942: Ing. L. Haueise-u.. Š.L. 3, s.91     PDF
4Ing. A. Horvat, 1943: Osnivanje drvoreda.. Š.L. 1, s.14     PDF
5Ing. A. Horvat, 1943: Vodograđevni viestnik.. Š.L. 7-8, s.233    PDF
6Ing. A. Horvat, 1946: »Šumarski priručnik« I. dio, Zagreb 1946.. Š.L. 10-11, s.180    PDF
7ing. A. Horvat, 1951: O nekim neposrednim zadacima istraž. rada na degradiranom kršu. Š.L. 1-2, s.43     PDF
8A. Horvat, 1951: Ing. Pavle Fukarek: Materijal za bibliografiju o kršu. Š.L. 5, s.207    PDF
9ing. A. Horvat, 1951: O gustoći sadnje na degradiranom kršu napose za alepski bor. Š.L. 8-10, s.286    PDF
10ing. A. Horvat, 1951: O važnosti uzgoja lovora. Š.L. 12, s.392    PDF
11A. Horvat, 1952: Osvrt na knjigu: Strojevi pilane od prof. R. Fantoni. Š.L. 4, s.116    PDF
12Ing. A. Horvat, 1953: Odgovor na članak ing. D. Afanasijeva »Naše pošumljavanje«. Š.L. 1, s.27     PDF
13Horvat ing. August, 1954: Prilog poznavanju uzgoja plutnjaka (Quercus suber L.). Š.L. 1, s.1     PDF
14Horvat ing. August, 1954: Osvrt na rezultate pošumljavanja u krškom području NR Hrvatske u periodu izvođenja petogodišnjeg plana. Š.L. 2-3, s.51     PDF
15Horvat ing. August, 1955: Institut za eksperimentalno šumarstvo. Š.L. 11-12, s.526    PDF
16Horvat A., 1958: Nekoliko misli i orijentacionih podataka o primjeni drače (Paliurus aculeatus Lamp.) pri pošumljavanju Krša.. Š.L. 11-12, s.391    PDF
17Horvat August, 1960: Osvrt na istraživanja crnog bora i njihova primjena u šumarstvu. Š.L. 1-2, s.7     PDF
18Ing. August Horvat, 1961: Osvrt na tehniku pošumljavanja degradiranih krških površina sadnjom biljaka i perspektive njezinog razvoja.. Š.L. 5-6, s.192    PDF
19Horvat A., 1963: Zakonski propisi o korišćenju i zaštiti šuma u Dubrovačkoj republici. Š.L. 9-10, s.398    PDF
20Horvat A., 1964: Pošumljavanje degradiranih krških površina sjetvom.. Š.L. 5-6, s.213    PDF
21Horvat A., 1965: Osvrt na melioraciju šikara u submediteranskom području krša. Š.L. 3-4, s.109    PDF
22August Horvat, 1965: Jovančević dr Milorad: RASPROSTRANJENJE, VARIJABILITET I SISTEMATIKA CRNOG CERA (QUERCUS MACEDONICA A. DC.) U JUGOSLAVIJI.. Š.L. 11-12, s.617    PDF
23Horvat A., 1968: Erozija zemljišta i bujice u Srbiji — Ing. Živ. Vančetović. Š.L. 1-2, s.80     PDF


                UNDER CONSTRUCTION