H., Ivan
1 Hodić, I., 1997: Postaju li upitna temeljna načela šumarstva i smisao osnivanja J. P.. Š.L. 9-10, s.543    PDF
2 Hodić, I., 1998: Neki dojmovi s posjeta na dva radilišta austrijskih saveznih šuma, organiziranih u okviru programa 23. Svjetskog prvenstva sjekača.. Š.L. 11-12, s.564    PDF
3 Hodić, I., 2001: U Hrvatskoj FSC sustav. Š.L. 9-10, s.545    PDF
4 Hodić,I., Z. Jurušić, 2011: Analiza primarne otvorenosti šuma kojima gospodare HŠd.o.o. Zagreb kao podloga za kreiranje buduće politike izgradnje šumskih cesta. Š.L. 9-10, s.487    pdf
5 Ivan Hodić, 2013: Mr. sc. Marija Tomek, dipl. ing. šum. (1926–2013). Š.L. 3-4, s.269    PDF
6 Ivan Hodić, 2014: ANTE TOMLJENOVIĆ (1932–2014). Š.L. 9-10, s.538    PDF
7 Ivan Hodić, 2015: IVAN MATIJEVIĆ (1950–2015). Š.L. 11-12, s.613    PDF
8 Ivan Hodić, 2022: Đuro Kranželić, dipl. ing. šum. (1944. – 2021.). Š.L. 1-2, s.93     PDF


                UNDER CONSTRUCTION