HANZL, Dragutin
1 Ing. D. Hanzl, 1957: Seminar o proširenju jele na Papuku. Š.L. 7-8, s.307    PDF
2 Hanzl D., 1958: Proširenje jele na Papuku.. Š.L. 7-9, s.282    PDF
3 Hanzl D., 1959: Tečaj o selekcionim sječama i proredama. Š.L. 12, s.465    PDF
4 Hanzl Drago, 1960: Predavanja na području šumarskih klubova Sl. Požega, Nova Gradiška i Našice. Š.L. 5-6, s.187    PDF
5 Hanzl Drago, 1960: Seminar iz njege šuma na području šumskih gospodarstava S. Požega, Nova Gradiška i Našice. Š.L. 11-12, s.398    PDF
6 Ing. Dragutin Hanzl, 1961: Povećanje proizvodnje uzgojem bagrema. Š.L. 3-4, s.125    PDF
7 Hanzl D., 1963: Rad Šumarskog društva u Sl. Požegi. Š.L. 5-6, s.237    PDF
8 Hanzl D., 1964: Orijentacija u gospodarenju Šumskog gospodarstva Sl. Požega.. Š.L. 1-2, s.57     PDF
9 Hanzl D., 1964: Problem šteta od visoke divljači na šumskim površinama.. Š.L. 5-6, s.237    PDF
10 Hanzl D. i Vučetić V., 1966: Unošenje četinjača u šume listača u NR Bugarkoj. Š.L. 5-6, s.310    PDF
11 Hanzl D., 1966: Ekskurzija šumara iz Bugarske u Sl. Požegi. Š.L. 9-10, s.473    PDF
12 D. Hanzl, 1978: Jela na Papuku. Š.L. 1-3, s.95     PDF
13 Hanzl, D., 1983: Turizam i šume i šumarstvo u Tirolu. Š.L. 5-6, s.285    PDF
14 Hanzl, D., 1984: Austrijski šumari o zaštiti prirode od imisija u 1983. godini. Š.L. 1-2, s.91     PDF
15 Hanzl, D., 1984: ZL. LISJAK: Uzgoj gljiva.. Š.L. 7-8, s.351    PDF
16 Hanzl, D., 1985: Centralblatt für das gesamte Forstwesen — Svezak o stogodišnjici tog lista.. Š.L. 3-4, s.198    PDF


                UNDER CONSTRUCTION