H., Marija
1Halambek, M., 1972: Nove mogućnosti primjene herbicida u rasadnicima četinjača. Š.L. 3-4, s.146    PDF
2S. Orlić et al., 1973: Sušenje američkog borovca (Pinus strobus L.) u kulturama. Š.L. 9-10, s.375    PDF


                UNDER CONSTRUCTION