HAJEK, Bogoslav ml.
1, 1892: Praktično ustanovljenje vrsti i sustava tla. Š.L. 3, s.124    PDF
2Piše B. Hajek, 1897: Gospodarenje i uprava imovne obćine gradiške. Š.L. 4, s.148    PDF
3Piše B. H., 1898: Nekoliko spornih pitanja glede dopitanja pravoužitničke kompetencije iz šuma krajiških imovnih obćina.. Š.L. 10, s.402    PDF
4Piše B. H., 1899: Danska metoda prorede.. Š.L. 5, s.240    PDF
5Piše B. Hajek ml., 1899: Njekoliko spornih pitanja glede dopitanja pravoužitničke kompetencije iz šumah krajiških imovnih obćina.. Š.L. 6, s.305    PDF
6Piše B. Hajek, 1900: Tetivnica.. Š.L. 7, s.410    PDF
7Piše B. H. ml., 1901: Tetivnica.. Š.L. 4, s.197    PDF
8Studija od B. H, 1901: O lugu i lužnjaku.. Š.L. 9-10, s.437    PDF
9Piše B. Hajek, 1914: Temeljne zasade uredjenja šumskog gospodarstva gradiške imovne obćine.. Š.L. 7, s.273    PDF
10Piše B. Hajek, šumarnik, 1918: Prihodna vrijednost šume.. Š.L. 1-2, s.3     PDF
11Napisao Bogoslav Hajek, šumarnik, 1918: Razredi udaljenosti šuma.. Š.L. 7-8, s.181    PDF
12Piše B. Hajek, šumarnik, 1920: Moja tetivnica.. Š.L. 1-3, s.2     PDF
13Priopćio B. Hajek, 1920: Oznaka međa okružja na nacrtima.. Š.L. 1-3, s.18     PDF
14Piše nadšumarnik B. Hajek, 1920: Moja tetivnica.. Š.L. 7, s.157    PDF
15Piše nadšumarnik B. Hajek., 1920: Protuodgovor odgovoru na „ispravak" formula g. Dr. Levakovića, u raspravi „O zaokruživanju promjera.. Š.L. 8, s.174    PDF
16Piše: nadšumarnik B. Hajek., 1920: Odgovor na „K´ članku „Moja tetivnica".. Š.L. 8, s.177    PDF
17Hajek Bogoslav (N. Gradiška), 1924: Pravo žitelja pravoužitnika krajških imovnih općina. Š.L. 9, s.447    PDF
18Bogoslav Hajek (Nova Gradiška), 1925: Pravo žitelja pravoužitnika Krajiških Imovnih Općina.. Š.L. 12, s.747    PDF


                UNDER CONSTRUCTION