HAJDIN, Žarko
1Ing. Z. Hajdin, 1953: Opći dio stručnog ispita za zvanje ml. šumarskog tehničara. Informacije kandidatima. Š.L. 3, s.150    PDF
2Ing. Ž. Hajdin, 1953: Rezolucija kongresa biologa Jugoslavije. Š.L. 7-8, s.367    PDF
3Hajdin Ž., 1958: Jedanajsta sjednica Upravnog odbora Društva. Š.L. 1-2, s.69     PDF
4Hajdin Ž., 1958: XII. Plenum Saveza šumarskih društava Jugoslavije. Š.L. 1-2, s.69     PDF
5Hajdin Ž., 1958: Dvanajsta sjednica Upravnog odbora Društva. Š.L. 1-2, s.69     PDF
6Androić M., Hajdin Ž., Cvitovac V., Peternel J., 1958: 79. redovna godišnja skupština šumar. društva NR Hrvatske. Š.L. 3-4, s.108    PDF
7Hajdin Ž., 1958: Iz šumarskog društva NRH. Š.L. 3-4, s.140    PDF
8Hajdin Ž., 1958: 4. sjednica Upravnog odbora Šumarskog Društva NRH održan 15. IX. 1958.. Š.L. 10, s.355    PDF
9Hajdin Ž., 1958: Plenum Društva NR Hrvatske. Š.L. 11-12, s.446    PDF
10Hajdin, Ž., 1975: Sastanak zagrebačkih studenata šumarstva iz školskih godina 1930/31 — 1933/34. Š.L. 1-3, s.109    PDF
11Hajdin, Ž., 1982: Antun Šubat, dipl. inž. šum.. Š.L. 9-10, s.431    PDF


                UNDER CONSTRUCTION