G., Željko
1Gubijan, Ž., 2005: 2. bjelovarski salon fotografije "Šuma okom šumara". Š.L. 5-6, s.338
2Gubijan, Željko, 2006: “Šuma okom šumara” - 3. Bjelovarski salon fotografije s međunarodnim sudjelovanjem. Š.L. 5-6, s.252    PDF
3Gubijan, Željko, 2011: Bjelovarski salon fotografije – 8. put. Š.L. 5-6, s.329    PDF
4Željko Gubijan, 2014: MILORAD KRASNOV  (1935–2014). Š.L. 9-10, s.539    PDF
5Željko Gubijan, 2016: ĐURO KAUZLARIĆ (1946–2016). Š.L. 7-8, s.427    PDF

naslovnice Šumarskog lista:
7-8/2011: Lužnjakova sastojina u fazi obnove, gosp. jedinica “Česma”, Šumarija Vrbovec - Pedunculate oak stand in the regeneration stage, MU Česma, Vrbovec Forest Office JPG

pokaži sve


                UNDER CONSTRUCTION