G., Željko
1 Gubijan, Ž., 2005: 2. bjelovarski salon fotografije "Šuma okom šumara". Š.L. 5-6, s.338    pdf
2 Gubijan, Željko, 2006: “Šuma okom šumara” - 3. Bjelovarski salon fotografije s međunarodnim sudjelovanjem. Š.L. 5-6, s.252    PDF
3 Gubijan, Željko, 2011: Bjelovarski salon fotografije – 8. put. Š.L. 5-6, s.329    PDF
4 Željko Gubijan, 2014: MILORAD KRASNOV  (1935–2014). Š.L. 9-10, s.539    PDF
5 Željko Gubijan, 2016: ĐURO KAUZLARIĆ (1946–2016). Š.L. 7-8, s.427    PDF


                UNDER CONSTRUCTION