G., Tijana
1 Grgurić, Tijana, 2011: Drukčiji pogled na šumu. Š.L. 11-12, s.630    PDF
2 Tijana Grgurić, 2012: Zemlja risova. Š.L. 3-4, s.188    PDF
3 Tijana Grgurić, 2013: SOŽITJE (SUŽIVOT). Š.L. 3-4, s.237    PDF
4 Tijana Grgurić, 2014: REVITALIZACIJA CRETA TRSTENIK. Š.L. 1-2, s.66     PDF
5 Tijana Grgurić, 2014: IZLOŽBA FOTOGRAFIJA "ŠUMA OKOM ŠUMARA" U UMJETNIČKOM PAVILJONU JURAJ ŠPORER U OPATIJI. Š.L. 1-2, s.95     PDF
6 Tijana Grgurić, 2014: “ČUDESNA ŠUMA“. Š.L. 1-2, s.108    PDF


                UNDER CONSTRUCTION